13.07.2018

По отношению к культуре у христиан тройственная задача: распознать в культуре следы Бога (богоискательство и богоборчество, богоотсутствие и богоприсутствие), понимать и толковать культуру в свете библейского откровения, творить новые истории и образы, представляющие Бога современникам.

13.07.2018

Сильним каталізатором для розвитку є не інвестиції чи капітал, а соціальні інституції, серед яких основними є сім’я та родина, турбота про громаду та світ. Здорові сімейні відносини та громадська робота будували систему соціальної безпеки та підтримки. Турбота про дітей  – це свого роду, планування стратегії і тактики реальної економіки та часу життя на великі терміни.

13.07.2018

Коли соціальний і медійний простір наповниться здоровою інформацією про реальність існуючих небезпек, владі не просто буде боротися із суспільною думкою і вона змушена буде її враховувати, зав’язавши відкритий суспільний діалог або розпочавши народні обговорення з ключових питань, що стосуються розширення переліку та змісту основних прав людини.

13.07.2018

Освітня реформа може бути запроваджена з прийняттям нового закону «Про освіту». Проектом закону  передбачається три форми освіти: формальна, неформальна, інформальна. А також форми здобуття освіти: очна, заочна, дистанційна, сімейна (домашня) та екстернатна. Таким чином, законодавець розширює права батьків на вибір форми здобуття освіти.

12.07.2018

In a time of division and conflict, only the universal force of the church can transcend borders by building bridges, bringing people together, and freeing them from historical doom.

11.07.2018

Behind World Cup tournament and geopolitical game it is important to see a more important competition – for the souls of people, for their freedom and dignity. That’s why what is happening in Russia is really worthy of our very close attention – during the tournament and especially after it, especially after it.

11.07.2018

Церковні громади і громадянське суспільство — сполучені посудини. Хоча, по правді, доведеться визнати: доля громадянського суспільства в цілому залежить від розвитку церковно-громадянського суспільства набагато більше.

09.07.2018

Аналіз особливостей контексту інструктивно-методичних матеріалів МОН по антидискримінаційній експертизі шкільних підручників надає можливість ознайомитись з прийомами інтеграції гендерного компонента в освіту на всіх її рівнях через запровадження норм, правил, процедур антидискримінаційної експертизи підручників.

31.05.2018

Є три показники, за якими можна оцінити роботу міського голови: якість життя мешканців, інвестиційна привабливість міста та його інституційна спроможність.

31.05.2018

Нові лідери – це ті, хто, розуміючи всю складність і неоднорідність українського суспільства, готові протистояти “старим схемам”, пропонуючи свої ідеї для модернізації міст, регіонів, сіл, у яких вони живуть.

31.05.2018

Задача лидеров-практиков состоит в том, чтобы уметь взаимодействовать в различных ситуациях: от разработки стратегических задач до конфликтных ситуаций. Для решения конфликтов нужен диалог заинтересованных сторон, который позволит им выйти на новый уровень понимания и взаимопонимания.

25.04.2018

Здесь детей учат не одним хрестоматийным наукам, а еще и важным жизненным ценностям, развивают чувство юмора, креативность, умение работать в команде, учат мудрости, храбрости, непредвзятости и оптимизму.

19.04.2018

Зниження врожайності і якості продукції через підкислення чи засолення ґрунтів господарства рано чи пізно змусить виробника підняти питання реакції ґрунтового розчину. Але це вже збитки. Значно краще діяти на попередження.

16.03.2018

Доведено, що в міжнародно-правовому дискурсі використовується поняття «мова ворожнечі», яке не має узагальненого та чіткого визначення. Відзначається, що при використанні терміну «hate speech», між правом на свободу слова та вираження поглядів та забороною дискримінації за будь-якими ознаками виникає конфлікт.

12.03.2018

Хочу наголосити, що більшість європейських держав у перехідний період зробили акцент на кооперації й зуміли отримати вигоду та стабільність. Тому, доки кооперація не буде пріоритетом політики держави, розвиватимуться лише окремі успішні проекти або моделі, однак вони не зроблять погоди у зміні форми сільського господарства чи економіки.