12.01.2018

Що потрібно, щоб “перезавантажити” місто?
“Необхідна стратегія розвитку, яку поділяють влада, громада та місцевий бізнес. Це звучить дуже просто. Але виклик в тому, щоб створити такий дієвий “трикутник”, в якому всі сторони розділятимуть спільне бачення майбутнього і готові докладати зусиль до його реалізації, цьому потрібно навчитися”

26.12.2017

Существуют два термина, помогающие достичь такого результата: «диагностическая дипломатия» и «политкорректность диагноза». Их использование свидетельствует о выходе за «научное поле» и о политизации проблемы.

15.11.2017

Поэтому пропаганда гомосексуальных отношений как одного из вариантов здорового образа жизни с научной точки зрения является абсолютно необоснованной.

15.11.2017

Воспитание подростающего поколения в духе гендерного мейнстриминга, элементы которого пытаются ввести, является крайне вредной деструктивной тенденцией современного общества, направленной на разрушение традиционных норм и ценностей.

15.11.2017

Анализ показывает, что в настоящее время существуют и реализуются определенные деструктивные тенденции, касающиеся воспитания детей и подростков. Одной из них является принудительная гомосексуализация.

03.11.2017

On 26th of August 2016 the President of Ukraine Petro Poroshenko signed the decree on the celebration in 2017 the 500th anniversary of
European Reformation (R500) in Ukraine at the  state level [12]. For many this seems to open the «star time» for Ukrainian Protestants.

03.11.2017

The succession of the mediatization periods proves a dialectical interdependence of communication technologies and a religious audience. The audience opposed the influence of technology, used it for its purposes, gave it a specific coloring, and at the same time was transformed according to the peculiar features of each technology. In this case, it was primarily printing technology.

03.11.2017

Одним зі складників медіатизації релігії в незалежній Україні є оприлюднення протестантської публіцистики в книжковому форматі. Цей феномен став наслідком еволюції протестантських медіа до професіоналізації та розширення аудиторії.

02.11.2017

Філософія кооперації показала свій успіх в історії, тому що формує активні громади на місцях за прикладом здорового суспільного організму. Саме кооператори пропонують правильну стратегію розвитку малого і середнього бізнесу на принципах сталого розвитку та повністю перебудовують систему контролю за якістю.

02.11.2017

Для побудови ефективної державотворчої системи та добробуту є потреба проаналізувати бідність та її причини, та чому ж ми вважаємо теперішній час як кризу та занепад. Умовно причини бідності можна поділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні причини визначають особу та її цінності (те, що залежить від людини), та зовнішні  як система законодавства та інституцій, які сприяють або обмежують людину.   

02.11.2017

Україна сьогодні – це країна несподіванок, криз та можливостей. Чимало молодих осіб бажають найти себе та своє покликання. Після Революції Гідності відбулася велика ментальна зміна: значна частина молоді більше не бажає шукати кар’єри в старих чи нових інституціях, а самостійно реалізувати себе. Молодь бунтує проти різних передумов, щоб «вислуговуватися та отримувати нагороду від когось», а особистою працею хоче досягнути і пожинати “свій хліб”.

12.10.2017

Дискусії навколо питання статусу теології в науко­
вому та освітньому просторі не вщухають, воно дедалі
ширше обговорюється.

12.10.2017

У статті розкриваються можливі варіанти присутності
теологічного знання в системі світської освіти в Україні.

12.10.2017

Дисертація присвячена з’ясуванню теоретичних та методологічних засад філософсько-
релігієзнавчого дослідження проблем езотерики.

12.10.2017

Як і чому виник проект «Ні хабарництву! Я не беру і не даю хабарів!», за які кошти він функціонує, в яких напрямах і сферах працюють учасники даного руху і яким чином вони намагаються боротися з корупцією в Україні.