27.12.2018

Інтерес до прощення продиктований результатами досліджень останніх 20 років, які підтверджують: непрощення руйнує психічне здоров’я і призводить до ранньої смерті.

31.10.2018

Важливою складовою забезпечення прав і свобод людини, а також гуманістичного, соціально-орієнтованого підходу до охорони здоров’я є впровадження заходів душпастирської опіки у сфері охорони здоров’я, що спрямовані на задоволення релігійних і духовних потреб пацієнтів, членів їх сімей, а також працівників закладів охорони здоров’я.

25.09.2018

«Нate speech» («мова ворожнечі») – новий термін, який не є загальновживаним в українському правознавстві і переважно набуває свого вживання в журналістиці, однак проблеми, які криються під цим поняттям, існують вже довгий час і зайняли певне місце в правовій площині національних законодавств інших держав та міжнародного права.

24.09.2018

Головним правовим механізмом впровадження ґендерної ідеології є Стамбульська конвенція. Цей документ не тільки закріплює право індивіда самому визначати свої ідентичності і статеві ролі, але й також зобов’язує країни імплементувати ці положення до національних законодавств.

13.07.2018

В статье описано методологическое обеспечение теоретических разработок философии образования с позиции метафизики тотальности. Используя интегральный поход, автор объясняет роль амерического образования в содействии адаптации человека к устойчивым отношениям в обществе, гармонизации его жизнедеятельности с окружающей средой и изменяющимися условиями социальной жизни.

13.07.2018

По отношению к культуре у христиан тройственная задача: распознать в культуре следы Бога (богоискательство и богоборчество, богоотсутствие и богоприсутствие), понимать и толковать культуру в свете библейского откровения, творить новые истории и образы, представляющие Бога современникам.

13.07.2018

Сильним каталізатором для розвитку є не інвестиції чи капітал, а соціальні інституції, серед яких основними є сім’я та родина, турбота про громаду та світ. Здорові сімейні відносини та громадська робота будували систему соціальної безпеки та підтримки. Турбота про дітей  – це свого роду, планування стратегії і тактики реальної економіки та часу життя на великі терміни.

13.07.2018

Коли соціальний і медійний простір наповниться здоровою інформацією про реальність існуючих небезпек, владі не просто буде боротися із суспільною думкою і вона змушена буде її враховувати, зав’язавши відкритий суспільний діалог або розпочавши народні обговорення з ключових питань, що стосуються розширення переліку та змісту основних прав людини.

13.07.2018

Освітня реформа може бути запроваджена з прийняттям нового закону «Про освіту». Проектом закону  передбачається три форми освіти: формальна, неформальна, інформальна. А також форми здобуття освіти: очна, заочна, дистанційна, сімейна (домашня) та екстернатна. Таким чином, законодавець розширює права батьків на вибір форми здобуття освіти.

12.07.2018

In a time of division and conflict, only the universal force of the church can transcend borders by building bridges, bringing people together, and freeing them from historical doom.

11.07.2018

Behind World Cup tournament and geopolitical game it is important to see a more important competition – for the souls of people, for their freedom and dignity. That’s why what is happening in Russia is really worthy of our very close attention – during the tournament and especially after it, especially after it.

11.07.2018

Церковні громади і громадянське суспільство — сполучені посудини. Хоча, по правді, доведеться визнати: доля громадянського суспільства в цілому залежить від розвитку церковно-громадянського суспільства набагато більше.

09.07.2018

Аналіз особливостей контексту інструктивно-методичних матеріалів МОН по антидискримінаційній експертизі шкільних підручників надає можливість ознайомитись з прийомами інтеграції гендерного компонента в освіту на всіх її рівнях через запровадження норм, правил, процедур антидискримінаційної експертизи підручників.

31.05.2018

Є три показники, за якими можна оцінити роботу міського голови: якість життя мешканців, інвестиційна привабливість міста та його інституційна спроможність.

31.05.2018

Нові лідери – це ті, хто, розуміючи всю складність і неоднорідність українського суспільства, готові протистояти “старим схемам”, пропонуючи свої ідеї для модернізації міст, регіонів, сіл, у яких вони живуть.