30.09.2020

Руслана Мохнюк, аналітик Кабінету експертів, адвокат – консультує з питання розірвання договору дарування нерухомого майна. На що варто звернути увагу при оформленні документів?

25.06.2020

Природне право визначає наявність у дитини на пренатальній стадії розвитку природні права: на життя, здоров’я, людську гідність, батьківське піклування, власність тощо. Однак, юридична наука до сьогодні не визначила шляхи визнання та закріплення таких прав за дитиною.

02.04.2020

У контексті сучасних глобалізаційних процесів міжнародні правові системи мають вагомий вплив на національне право. Тому підвищеної уваги потребують питання про ступінь автономності національного права, визначення ролі основного закону при введенні положень міжнародних договорів у систему національного права.

25.09.2018

«Нate speech» («мова ворожнечі») – новий термін, який не є загальновживаним в українському правознавстві і переважно набуває свого вживання в журналістиці, однак проблеми, які криються під цим поняттям, існують вже довгий час і зайняли певне місце в правовій площині національних законодавств інших держав та міжнародного права.

16.03.2018

Доведено, що в міжнародно-правовому дискурсі використовується поняття «мова ворожнечі», яке не має узагальненого та чіткого визначення. Відзначається, що при використанні терміну «hate speech», між правом на свободу слова та вираження поглядів та забороною дискримінації за будь-якими ознаками виникає конфлікт.