Стешенко Олександра

Голова ГО "Захист прав дітей до народження"
Регіон: Київська
Написати експерту

Про освіту

Про освіту:
Доктор філософії в галузі права КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор права Страсбурзького університету
Працювала над дисертацією на тему: “Rights of the child in prenatal stage: theoretical and legal research”.

 

Область науково-практичних інтересів
Вивчає правовий статус дитини на пренатальній стадії розвитку;
Практикує в Європейському суді з прав людини;
Півтора роки координувала юридичну роботу правозахисного проєкту.

Наукові публікації:
1. Шрамова О.С. Непряме визнання суб’єктивних прав дитини на пренатальній стадії розвитку у правовій системі України// Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 листопада 2019 року) / За заг. ред. д.ю.н., проф. І.С. Гриценка, к.ю.н. І.С. Сахарук. К., 2019. – с. 72-74. URL:

2. Шрамова О.С. Правило живонародження (“born alive rule”) в загальному праві: причини виникнення та актуальність в сучасних умовах// Право, юридична наука та освіта:здобутки та перспективи (Костенківські читання): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 25 квітня 2019 р.) – Київ: “Видавництво Людмила”, 2019. URL:

3. Шрамова А.С., Жегулина А.С., Погляд Р.В., Погляд С.Ф., Орел И.А. Сравнительный отчет о доабортном консультировании в Государствах – Членах Совета Европы. Киев, 2019. URL:

4. Шрамова О.С. Правові позиції Європейської комісії з прав людини і Європейського суду з прав людини з питання статусу дитини на пренатальній стадії розвитку// Соціологія права. – №1-2. – 2019. – с. 134-140. URL:

5. Шрамова О.С. Нотаріальне провадження з видачі свідоцтва про право на спадщину у випадку перинатальної смерті дитини, що входила до кола спадкоємців//Цивілістична процесуальна думка, 2017.- с. 42-45.

6. Шрамова О.С. Необхідність встановлення обов’язкової нотаріальної форми згоди жінки на проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності // Цивілістична процесуальна думка, 2016.-№ 4. – с. 17-20.

7. Шрамова О.С. Здатність дитини на пренатальній стадії розвитку бути носієм суб’єктивних прав і обов’язків (пренатальна правоздатність)// Часопис Київського університету права, 2016.

8. Shramova O. Does discrimination against children in prenatal stage really exist? // Visegrad Journal on Human Rights. – № 4. – 2020. – 158-162.