Львова Олена

Старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ
Регіон: Київська
Написати експерту

Про освіту

Навчалася в Національному університеті ім. Т. Шевченка на юридичному факультеті. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 2016 році закінчила магістратуру Української Євангельської Богословської семінарії. Здобула кваліфікацію магістра богослов’я.

Область науково-практичних інтересів

Наука і право. Права людини. Християнські цінності у праві.

Досвід експерта

Працює старшим науковим співробітником в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. Має досвід викладання у вузах та досвід публічних виступів більше 10 років.

Є лауреатом державної премії ім. Ярослава Мудрого за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:

Експерт є автором близько 180 наукових публікацій з проблем:

-правових систем сучасності;

-розуміння права в юридичній теорії і практиці (природне право, принцип верховенства права та ін.);

-ціннісних орієнтацій у праві та правової ідеології;

-захисту природних прав людини;

-гендерної рівності, права на життя та ін..

Зокрема:

  1. Проекти з наукових дослідження правових проблем: Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні / кол. авт. –  К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 86 с.;
  2. Підрозділ «Гендерна рівність: крок до розвитку чи загроза природним правам?» до колективної монографії «Принцип рівності у праві: теорія і практика» / за ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Юрид. думка, 2014. – С. 279-298.
  3. Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні / кол. авт. –  К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 112 с.
  4. Концепція удосконалення діалогу громадянського суспільства, особи та держави в контексті забезпечення та захисту прав людини в Україні / кол. авт. –  К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 115 с. та інші.