Убогов Сергій

Доктор фармацевтичних наук, професор
Регіон: Київська
Написати експерту
Про освіту

Навчався у  Запорізькому державному медичному університеті. Здобув освіту за спеціальністю “Фармація” та отримав диплом провізора-спеціаліста з відзнакою (2000). Навчався в інтернатурі та магістратурі при кафедрі військової фармації Української військово-медичної академії (УВМА). Отримав диплом магістра фармації з відзнакою та золотою медаллю (2002). Другу освіту здобував у Національному авіаційному університеті за фахом “Логістика”. Має диплом менеджера з логістики (2005). Протягом 2005‒2008 рр. навчався в очній ад’юнктурі УВМА. В подальші роки студіював цикли передатестаційної підготовки за фахом “Загальна фармація” та “Організація і управління фармацією”,  проходив цикли тематичного удосконалення та семінари-тренінги з актуальних питань фармації і медицини.  У 2013 р. пройшов атестацію на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії, яку повторно підтвердив у 2018 р.

Захистив дисертаційну роботу “Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління” та здобув науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук (2008), отримав вчене звання доцента кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів (2015). Працює над докторською дисертацією на тему: “Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування”. Учень заслуженого працівника освіти України, доктора фармацевтичних наук, професора Трохимчука Віктора Васильовича та заслуженого працівника фармації України, доктора фармацевтичних наук,професора Ветютневої Наталії Олександрівни.

У 2019 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація: «Методологічні та прикладні засади інтегративної моделі забезпечення якості лікарських засобів на етапах реалізації і медичного застосування».

Наказом МОН від 26.11.2020 № 1471 затверджено рішення вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика щодо присвоєння Сергію Убогову вченого звання професора.

Область науково-практичних інтересів
Якість лікарських засобів. Фармацевтичний менеджмент та логістика. Фармацевтична етика. Просвіта з питань здоров’я та лікознавства. Сприяння дотриманню етичних кодексів в сфері охорони здоров’я. Впровадження духовного/душпастирського піклування (капеланства) в закладах охорони здоров’я України.

Досвід експерта

Протягом 2000–2009 років служив на посадах офіцера медичної служби Збройних Сил України: начальником контрольно-експертного відділу Центрального медичного складу Міністерства оборони України (2002–2005), науковим співробітником Науково-дослідного інституту проблем військової медицини (2008–2009). Майор медичної служби запасу.
Після звільнення з військової служби працював завідувачем відділу охорони здоров’я РГ «Всеукраїнська Християнська Асамблея» (2009–2010), доцентом кафедри військової фармації УВМА (2010–2011), доцентом кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (НМАПО) (2012–2018).
З вересня 2018 р. обраний на посаду завідувача кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів НМАПО.

Брав участь у виконанні чотирьох науково-дослідних робіт у сфері фармації за такими напрямками:

1. Науково-практичні підходи до нормування медичного майна (лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки) в Збройних Силах України (2001–2002).
2. Оптимізація інформаційного забезпечення управління військовим медичним складом (2006–2008).
3. Організація зберігання медичного майна (лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки) в Збройних Силах України (2008–2009)
4. Обгрунтування організаційно-методичних аспектів забезпечення якості лікарських засобів на етапах оптової, роздрібної реалізації і медичного застосування (з 2012 – дотепер)З вересня 2018 р. є керівником даної ініціативно-пошукової НДР.

На громадських засадах працював директором ГО «Інститут здоров’я та якості життя «ДоброЛік» (2014–2017), був членом Громадської ради при МОЗ України (2014–2017). З 2017 р. – голова ГО «Асоціація духовного піклування» (здійснює діяльність в сфері охорони здоров’я). У жовтні 2018 р. був обраний головою Громадської ради при МОЗ України з питань співпраці з ВРЦіРО.

Здобуває богословську освіту магістерського ступеня за спеціалізацією “Капеланство та психологічне консультування” в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (НПУ). Тема магістерської роботи: “Організаційні та правові засади впровадження капеланства в системі охорони здоров’я України”. Науковий керівник  професор кафедри культурології НПУ, доктор філософських наук, професор Остащук Іван Богданович.