Халанський В’ячеслав

Психолог, психотерапевт Ph.D. (ABD)
Регіон: Київська
Написати експерту

Про освіту

У 2008 році закінчив факультет психології Сучасної гуманітарної академії у Москві.
У 2012 році закінчив Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю «Психологія». Здобув кваліфікацію магістра психології, викладача.

Закінченню п’ятирічне психотерапевтичне навчання в екзистенційно-аналітичній школі психотерапії (3-я Віденська школа екзистенціального аналізу під керівництвом А.Ленглє і О. С. Бараннікова). Здобув сертифікацію у 2018 році.

Сертифікований консультант профорієнтаційного тестування пакету «Магелано університет» від 07.03.2013, профорієнтаційного тестування для дорослих 10.10.2017, по методу TRE (Trauma Releasing Exercises) під керівництвом Andreas Herold (Цюріх, Швейцарія).

Готує до захисту дисертаційну роботу в Інституті соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Тема роботи: «Соціально-психологічні
умови розвитку особистісної готовності до діалогічної взаємодії у майбутніх психологів».

Має вчений ступінь: Ph.D. (ABD)

Область науково-практичних інтересів

Психічне здоров’я: емоційне вигорання на роботі, панічні атаки, профорієнтаційне тестування для дорослих та підлітків, робота зі стресом на роботі.

Досвід експерта

Протягом 15 років веде приватну психотерапевтичну практику. Є членом Української спілки психотерапевтів (секція екзистенціального аналізу),  GLE-International,  Еastern and Central European Mental Health Advisory Group, European Association for Gender Wholeness, The European movement for Christian anthropology and psychology (EMCAPP), Associate Dean and Associate Professor of Psychology, Wheaton College Department of Psychology,  Асоціація TRE та травматерапії України.

Брав участь в міжнародних науково-практичних конференціях «Псі-фактор» (Psy-factor); V Міжнародному фестивалі «МИР психологии»; науково-практичній конференції «Екзистенційний аналіз і логотерапія»; Міжнародному Конгресі «Потенціал Person: орієнтація на ресурси в психотерапії, консультуванні, коучінгу та педагогіці» у Берліні.

З 2017 року почав співпрацювати з фондом Templeton World Charity Foundation та Українським католицьким університетом (кафедра психології) для дослідження феномену прощення. Співпраця здійснюється під керівництвом д-ра Еверетта Вортінгтона. Також з 2016 року керує проектом з перекладу наукової та науково-популярної літератури з психології, психотерапії та клінічної психології.
З 2018 року співпрацює з д-ром Джоном Готманом та The Gottman Institute.

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:

1. Халанский Вячеслав. Основные предпосылки для интеграции психологии и богословия / О.М. Кононенко. // Київський інститут бізнесу та технологій: Вісник. «Христианская психология: трудности и перспективы»: 2-я Международная конференция по христианской психологии. – К. КіБіТ, 2012. – № 3 – С.25-31.
2. Халанський В.В. Вплив релігійного фактору на ціннісно-смислові структури особистості /О. М. Кононенко. // Київський інститут бізнесу та технологій: Вісник. «Христианская психология: трудности и перспективы»: 2-я Международная конференция по христианской психологии. – К. КіБіТ, 2012. – № 3 – С.71-80.
3. Халанский Вячеслав. Христианская психология как интегративная концепция / Марта Білик, Ірина Горбаль // «Українська психотерапія у пошуках свого місця в суспільних стосунках»: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Львів, 29-30 березня 2013 р). – Львів, 2013. – С. 43-48.
4. Халанський В. Християнська психологія як спосіб інтеграції богослов’я і психології / В. В. Халанський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Психологія і педагогіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 278-282.
5. Халанський В. В. Проблеми діалогізації спілкування як духовно-психологічний вимір особистості / В. В. Халанський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2014. – Вип. 27. – С. 145-149
6. Халанський В. Християнська психологія як спосіб інтеграції богослов’я і психології / В. В. Халанський // Видавництво Національного університету «Острозька академія». Психологія і педагогіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 278-282.
7. Халанский В. В. Диалогическое взаимодействие как развивающий способ общения. /І. П. Маноха // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». – Додаток 2 до Вип. 35, Т1(13): тематический випуск. – К.: Гнозис, 2015. – С.366-379.
8. Svetlana Kravchuk, Vyacheslav Khalanskyy. The features of mutual relations in family and attitude to the political-legal shere in the context of military conflict in Ukraine. Humanitarium / SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskiy Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University» – PereiaslavKhmelnytskiy (Kyiv reg.); Nizhyn (Chernihiv reg.): Lysenko M.M., 2017. – Vol.39, Iss.1:Psychology. – 155 p.
9. Svetlana Kravchuk, Vyacheslav Khalanskyy. The Family as a source of mental trauma of personality in conext of the military conflict in Ukraine. Монографія Langham Trauma Project, USA. Cтаття була подана 31.06.17.

Статті у процесі публікації у Збірнику наукових праць НМАПО імені П. Л. Шупика,
2018 рік:
1. Evidence-Based Practice Guideline for the Treatment of Adult Patients with Depressive Disorders
Part I: Psychiatric Management Authors: Vitaliy Voytenko, Psy.D. Wheaton College, Wheaton, Illinois, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Louis Nykamp, M.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Eric Achtyes, M.D., M.S. Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Radosveta Stoyanov, M.D. Network 180, Grand Rapids, Michigan, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Krista Anderson, Ph.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Stephen Thomas, Ph.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Evonne Edwards, Ph.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Selina Hill Lee, Ph.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Daniel Post, Psy.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Nicole Wyngarden, Ph.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Vyacheslav Khalanskiy, Ph.D. (ABD) Institute of Social and Political Psychology, The National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

2. Evidence-Based Practice Guideline for the Treatment of Adult Patients with Depressive Disorders Part II: Psychotherapy Authors: Vitaliy Voytenko, Psy.D. Wheaton College, Wheaton, Illinois, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Krista Anderson, Ph.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Nicole Wyngarden, Ph.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Daniel Post, Psy.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Eric Achtyes, M.D., M.S. Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Stephen Thomas, Ph.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Evonne Edwards, Ph.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Radosveta Stoyanov, M.D. Network 180, Grand Rapids, Michigan, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Louis Nykamp, M.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA Selina Hill Lee, Ph.D. Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA Vyacheslav Khalanskiy, Ph.D. (ABD) Institute of Social and Political Psychology, The National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

ЕФІРИ В ЗМІ

В’ячеслав Халанський: “Моя спеціалізація”
Радіо НВ, передача “Напіввечір”. Тема: “Емоційне вигорання та як його розпізнати”
Радіо М, предача “Година з експертом”. Тема: “Емоційне вигорання”