Балаклицький Максим

Професор ХНУ ім. Н.В. Каразіна
Регіон: Харківська
Написати експерту

Про освіту

Здобув освіту в Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. За фахом учитель української мови та літератури, англійської мови.
У 2004 році захистив кандидатську роботу на тему: “Нова релігійність” Івана Багряного як конструент художньої творчості”. У 2015 році отримав науковий ступінь доктора наук із соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики. Докторська робота захищалася по темі: “Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан”.

Область науково-практичних інтересів

Медіа, ЗМІ, журналістика, медіаосвіта, медіа грамотність. Освіта: вища школа, педагогіка. Сім’я, молодіжна політика, соціальна політика. Доброчинство. Релігія та ЗМІ, релігійні медіа, протестантизм в Україні, церковно-державні стосунки, свобода совісті та релігії.

Досвід експерта

Працює в Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна на посаді професора кафедри журналістики. Викладає у вищій школі з 2003 року. Володіє досвідом керівництва авторським колективом з підготовки методичних посібників для викладання української літератури в середній школі 5-11 класи.
Член Асоціації “Новомедіа”, Української асоціації релігійної свободи, Харківського історико-філологічного товариства. Має десятки виступів на наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, форумах і симпозіумах, тренінгах і семінарах в Україні, Росії, Молдові й Польщі.

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:

1. Балаклицький М. “Нова релігійність” Івана Багряного. Монографія. — К.: Смолоскип, 2005. — 167 c.
2. Балаклицький М. Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років. Монографія / М. Балаклицький. — Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2011. — 379 с.
3. Балаклицкий М. После эйфории. Религиозная публицистика. — К.: Книгоноша, 2013. — 405 с.
4. Балаклицкий М. Писание и политика. Публицистический сборник. — Коростень: МЧП «Триада С», 2016. — 216 с.

Вибрані статті:
1. Багряний І. Вибрані твори. Укладач, автор передмови й приміток – Балаклицький М. – К.: Смолоскип, 2006. – 687 с.
2. Балаклицький М. Протестантське богослов’я комунікації / М. Балаклицький // Українське релігієзнавство. – 2010. – № 55. – С. 179–187.
3. Балаклицький М. Механізми оцінки ефективності протестантських ЗМІ України / М. Балаклицький //  Наукові записки Інституту журналістики. – 2010. – Т. 39. – С. 70–73.
4. Балаклицький М. Мас-медіа в культурних війнах українських протестантів / М. Балаклицький // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Соціальні комунікації”. – 2010. – Вип. 2. – С. 5–7.
5. Балаклицький М. Консерватори і медіа: протестантська критика нових ЗМК / М. Балаклицький // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / за заг. ред. В. М. Шейка. – 2011. – Вип. 33. – С. 74–82.
6. Балаклицький М. Протестантська комунікація України як предмет журналістикознавчого дослідження / М. Балаклицький // Наукові записки Інституту журналістики. – 2011. – Т. 42. – С. 65–71.
7. Балаклицький М. Моделювання протестантської журналістики України / М. Балаклицький // Наукові записки Інституту журналістики. – Т. 43. – 2011. – С. 47-51.
8. Балаклицький М. Історіографія протестантської комунікації України / М. Балаклицький // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 64–72.
9. Балаклицький М. Протестантське книговидання в Україні: переклад як комунікація / М. Балаклицький // Гуманитарные научные исследования. – Ноябрь, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/2012/11/1962.
10. Балаклицький М.А. Ідеологія протестантського книговидання: випробування ринком / М. Балаклицький // Гуманитарные научные исследования. – Декабрь 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/2012/12/2057.
11. Балаклицький М. Сучасний стан протестантського книговидання в Україні / М. Балаклицький // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 2012. – Вип. 4. – С. 103-107.
12. Балаклицький М. Промоушн протестантської літератури в незалежній Україні / М. Балаклицький // Гуманитарные научные исследования. – Январь, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/?p=2141.
13. Балаклицький М.А. Проблема національної автури в протестантському книговиданні України / М. Балаклицький // Гуманитарные научные исследования. – Февраль, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/?p=2305.
14. Балаклицкий М.А. Ограничения массовой коммуникации (на материале протестантских церквей Украины). // Гуманитарные научные исследования. – Март, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/?p=2444
15. Балаклицький М. Маркетингові стратегії протестантського книговидання України / М. Балаклицький // Българска украинистика. – Брой 3. – 2013. – С. 232–243.
16. Balaklytskyi M. Ways of Measuring the Influence of Religious Mass Media in the Ukraine / M. Balaklytskyi // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – Vol. XXXIII, No. 2. – October 2013. – P. 25–51.
17. Balaklytskyi M. The influence of the Ukrainian protestant mass media: the results of a sociological survey / M. Balaklytskyi // Pantheon. – Vol. 7, No. 1. – 2013. – P. 22–46.
18. Балаклицький М. Медіатизація українського протестантизму доби книжкової культури // Вісник ХНУ. Серія “Соціальні комунікації”. Вип. 5. – Х, 2014. – С. 5-8.
19. Балаклицький М. Протестантське книговидання в Україні: загальний огляд // Науковий вісник Українського університету в Москві. Том ХХ. — М., 2015. — С. 131-136.
20. Balaklytskyi M. Religious Issues in the Ukrainian Media after Euromaidan // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 35: Iss. 1, Article 1. — January 2015. — P. 1-10.
21. Балаклицкий М.А. Специфика церковного красноречия в информационном обществе // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/?p=9920
22. Balaklytskyi, Maksym (2015) “Mediatization of Ukrainian Protestantism in the Book Culture Epoch // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 35: Iss. 2, Article 10. P.57-66.