Балаклицький Максим

Професор ХНУ ім. Н.В. Каразіна
Регіон: Харківська
Написати експерту

Про освіту

Здобув освіту в Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. За фахом учитель української мови та літератури, англійської мови.
У 2004 році захистив кандидатську роботу на тему: “Нова релігійність” Івана Багряного як конструент художньої творчості”. У 2015 році отримав науковий ступінь доктора наук із соціальних комунікацій, теорії та історії журналістики. Докторська робота захищалася по темі: “Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан”.

Область науково-практичних інтересів

Медіа, ЗМІ, журналістика, медіаосвіта, медіа грамотність. Пропаганда, дезінформація. Діаспора, біженці. Освіта: вища школа, педагогіка. Сім’я, молодіжна політика, соціальна політика. Доброчинство. Релігія та ЗМІ, релігійні медіа, протестантизм в Україні, церковно-державні стосунки, свобода совісті та релігії.

Досвід експерта

Працює в Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна на посаді професора кафедри журналістики. Викладає у вищій школі з 2003 року. Володіє досвідом керівництва авторським колективом з підготовки методичних посібників для викладання української літератури в середній школі 5-11 класи.
Член Асоціації “Новомедіа”, Української асоціації релігійної свободи, Харківського історико-філологічного товариства. Має десятки виступів на наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, форумах і симпозіумах, тренінгах і семінарах в Україні, Британії, Швеції, Молдові, Польщі, Литві, Росії. 

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:

  1. Балаклицький М. “Нова релігійність” Івана Багряного. Монографія. — К.: Смолоскип, 2005. — 167 c.
    2. Балаклицький М. Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років. Монографія / М. Балаклицький. — Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2011. — 379 с.
    3. Балаклицкий М. После эйфории. Религиозная публицистика. — К.: Книгоноша, 2013. — 405 с.
    4. Балаклицкий М. Писание и политика. Публицистический сборник. — Коростень: МЧП «Триада С», 2016. — 216 с.
  2. Україна. Війна. Бог. Укладач М. Балаклицький. – К.: Джерело життя, 2023. – 568 с. 

Вибрані статті:
1. Багряний І. Вибрані твори. Укладач, автор передмови й приміток – Балаклицький М. – К.: Смолоскип, 2006. – 687 с.
2. Балаклицький М. Протестантське богослов’я комунікації / М. Балаклицький // Українське релігієзнавство. – 2010. – № 55. – С. 179–187.
3. Балаклицький М. Механізми оцінки ефективності протестантських ЗМІ України / М. Балаклицький //  Наукові записки Інституту журналістики. – 2010. – Т. 39. – С. 70–73.
4. Балаклицький М. Мас-медіа в культурних війнах українських протестантів / М. Балаклицький // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Соціальні комунікації”. – 2010. – Вип. 2. – С. 5–7.
5. Балаклицький М. Консерватори і медіа: протестантська критика нових ЗМК / М. Балаклицький // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / за заг. ред. В. М. Шейка. – 2011. – Вип. 33. – С. 74–82.
6. Балаклицький М. Протестантська комунікація України як предмет журналістикознавчого дослідження / М. Балаклицький // Наукові записки Інституту журналістики. – 2011. – Т. 42. – С. 65–71.
7. Балаклицький М. Моделювання протестантської журналістики України / М. Балаклицький // Наукові записки Інституту журналістики. – Т. 43. – 2011. – С. 47-51.
8. Балаклицький М. Історіографія протестантської комунікації України / М. Балаклицький // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 2. – С. 64–72.
9. Балаклицький М. Протестантське книговидання в Україні: переклад як комунікація / М. Балаклицький // Гуманитарные научные исследования. – Ноябрь, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/2012/11/1962.
10. Балаклицький М.А. Ідеологія протестантського книговидання: випробування ринком / М. Балаклицький // Гуманитарные научные исследования. – Декабрь 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/2012/12/2057.
11. Балаклицький М. Сучасний стан протестантського книговидання в Україні / М. Балаклицький // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія Соціальні комунікації. – 2012. – Вип. 4. – С. 103-107.
12. Балаклицький М. Промоушн протестантської літератури в незалежній Україні / М. Балаклицький // Гуманитарные научные исследования. – Январь, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/?p=2141.
13. Балаклицький М.А. Проблема національної автури в протестантському книговиданні України / М. Балаклицький // Гуманитарные научные исследования. – Февраль, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://human.snauka.ru/?p=2305.
14. Балаклицкий М.А. Ограничения массовой коммуникации (на материале протестантских церквей Украины). // Гуманитарные научные исследования. – Март, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/?p=2444
15. Балаклицький М. Маркетингові стратегії протестантського книговидання України / М. Балаклицький // Българска украинистика. – Брой 3. – 2013. – С. 232–243.
16. Balaklytskyi M. Ways of Measuring the Influence of Religious Mass Media in the Ukraine / M. Balaklytskyi // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – Vol. XXXIII, No. 2. – October 2013. – P. 25–51.
17. Balaklytskyi M. The influence of the Ukrainian protestant mass media: the results of a sociological survey / M. Balaklytskyi // Pantheon. – Vol. 7, No. 1. – 2013. – P. 22–46.
18. Балаклицький М. Медіатизація українського протестантизму доби книжкової культури // Вісник ХНУ. Серія “Соціальні комунікації”. Вип. 5. – Х, 2014. – С. 5-8.
19. Балаклицький М. Протестантське книговидання в Україні: загальний огляд // Науковий вісник Українського університету в Москві. Том ХХ. — М., 2015. — С. 131-136.
20. Balaklytskyi M. Religious Issues in the Ukrainian Media after Euromaidan // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 35: Iss. 1, Article 1. — January 2015. — P. 1-10.
21. Балаклицкий М.А. Специфика церковного красноречия в информационном обществе // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/?p=9920
22. Balaklytskyi, Maksym (2015) “Mediatization of Ukrainian Protestantism in the Book Culture Epoch // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 35: Iss. 2, Article 10. P.57-66.
23. Balaklitsky, M., Kuryliak, V. (2018). Development of interview taking competence by beginner journalists with the help of a psychophysiological component. Interdisciplinary Studies of Complex Systems. No. 13. P. 85-97. (Web of Science) http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22388

Balaklytskyi, M., Kuryliak, V. (2020) The Seventh-day Adventists’ military service peculiarities. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin. Issue 14. 2020. P. 190-205. (Web of Science) http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/197190/198755

Balaklytskyi, M., Kuryliak, V. (2020). Psychological analysis of military journalist’s professional activity. Brazilian Journalism Research. Vol. 16, No 1, P. 184-207. DOI: 10.25200/BJR.v16n1.2020.1213 (Scopus and Web of Science). https://bjr.sbpjor.org.br/bjr/article/view/1213

Статті у Web of Science:

Balaklytskyi, Maksym; Kotliarov, Petro; and Korchuk, Viacheslav (2021) “Ukranian Protestants’ Communicative Responses to the Covid-19 Pandemic,” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 41 : Iss. 4 , Article 14. 160-181. Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol41/iss4/14

Balaklytskyi, Maksym and Shevchuk, Аndrii (2021) “Ukrainian Protestants and Digital Culture,” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 41 : Iss. 4 , Article 15. 182-193. Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol41/iss4/15

Balaklytskyi, Maksym (2021) “Ukrainian Protestant YouTube Livestreams during Coronavirus Pandemic: Statistics and Analytics,” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 41 : Iss. 4 , Article 16. 194-207. Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol41/iss4/16

Kuryliak, Valentyna and Balaklytskyi, Maksym (2021) “Armed Conflict and Protestant Volunteering in Eastern Ukraine,” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 41 : Iss. 4 , Article 20. 268-287. Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol41/iss4/20Q

Synchak, Bogdan; Balaklytskyi, Maksym; and Dudarets, Volodymyr (2022) “Non-Religious Influence of the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate on Ukrainian Society,” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 42 : Iss. 4 , Article 6. 47-60. DOI: https://doi.org/10.55221/2693-2148.2352 Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol42/iss4/6

Scopus:

Yuliia Blazheievska, Maksym Balaklytskyi, and Fedir Prodanyuk. Visual storytelling of modern architectural structures of Ukraine. AIP Conference Proceedings 2678, 020003 (2023); https://doi.org/10.1063/5.0119130

Web of Science

Balaklytskyi, Maksym (2023) “Hope Channel Ukraine as “the Spiritual Front”: Mediatization of Religion in the War Against Ukraine,” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 43 : Iss. 7 , Article 10. DOI: https://doi.org/10.55221/2693-2148.2458 Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol43/iss7/10

АВТОРСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ

Книга “После эйфории”

Книга “Писание и политика”  

The Reformation-500 as the Ukrainian Protestants’ mega project: the media aspect

Mediatization of Ukrainian Protestantism in the Book Culture Epoch

Публіцистика українських протестантів у книжковому форматі