11.07.2018

Церковні громади і громадянське суспільство — сполучені посудини. Хоча, по правді, доведеться визнати: доля громадянського суспільства в цілому залежить від розвитку церковно-громадянського суспільства набагато більше.

09.07.2018

Аналіз особливостей контексту інструктивно-методичних матеріалів МОН по антидискримінаційній експертизі шкільних підручників надає можливість ознайомитись з прийомами інтеграції гендерного компонента в освіту на всіх її рівнях через запровадження норм, правил, процедур антидискримінаційної експертизи підручників.

31.05.2018

Є три показники, за якими можна оцінити роботу міського голови: якість життя мешканців, інвестиційна привабливість міста та його інституційна спроможність.

31.05.2018

Нові лідери – це ті, хто, розуміючи всю складність і неоднорідність українського суспільства, готові протистояти “старим схемам”, пропонуючи свої ідеї для модернізації міст, регіонів, сіл, у яких вони живуть.

31.05.2018

Задача лидеров-практиков состоит в том, чтобы уметь взаимодействовать в различных ситуациях: от разработки стратегических задач до конфликтных ситуаций. Для решения конфликтов нужен диалог заинтересованных сторон, который позволит им выйти на новый уровень понимания и взаимопонимания.

25.04.2018

Здесь детей учат не одним хрестоматийным наукам, а еще и важным жизненным ценностям, развивают чувство юмора, креативность, умение работать в команде, учат мудрости, храбрости, непредвзятости и оптимизму.

19.04.2018

Зниження врожайності і якості продукції через підкислення чи засолення ґрунтів господарства рано чи пізно змусить виробника підняти питання реакції ґрунтового розчину. Але це вже збитки. Значно краще діяти на попередження.

16.03.2018

Доведено, що в міжнародно-правовому дискурсі використовується поняття «мова ворожнечі», яке не має узагальненого та чіткого визначення. Відзначається, що при використанні терміну «hate speech», між правом на свободу слова та вираження поглядів та забороною дискримінації за будь-якими ознаками виникає конфлікт.

12.03.2018

Хочу наголосити, що більшість європейських держав у перехідний період зробили акцент на кооперації й зуміли отримати вигоду та стабільність. Тому, доки кооперація не буде пріоритетом політики держави, розвиватимуться лише окремі успішні проекти або моделі, однак вони не зроблять погоди у зміні форми сільського господарства чи економіки.

28.02.2018

У нашому випадку мова  йде не просто про якісь етно-культурні традиції у вузько-шароварному стилі з культом сала та вареників. Мова йде про засади, про основу, про фундамент, на якому базується вся піраміда суспільного та соціально-економічного устрою держави – про глибоку християнську духовність, про споконвічний національний ментальний код, про генетичну історичну пам’ять.

28.02.2018

Чи повернуться кошти після реалізації активів банку? Відповідь очевидна. Однак система гарантування виконала свою функцію і продовжує балансувати між страшними міфами про свою нежиттєздатність та не менш страшними реаліями.

13.02.2018

Достижение идентичности отца, его зрелости и ответственности – это динамичный и развивающийся процесс, скорость протекания которого зависит от множества факторов, в т.ч. отношений с матерью, родительской семьей, друзьями, коллегами по работе, мужскими сообществами, гражданским обществом, от экономической ситуации и социальной политики.

12.01.2018

Що потрібно, щоб “перезавантажити” місто?
“Необхідна стратегія розвитку, яку поділяють влада, громада та місцевий бізнес. Це звучить дуже просто. Але виклик в тому, щоб створити такий дієвий “трикутник”, в якому всі сторони розділятимуть спільне бачення майбутнього і готові докладати зусиль до його реалізації, цьому потрібно навчитися”

26.12.2017

Существуют два термина, помогающие достичь такого результата: «диагностическая дипломатия» и «политкорректность диагноза». Их использование свидетельствует о выходе за «научное поле» и о политизации проблемы.

15.11.2017

Поэтому пропаганда гомосексуальных отношений как одного из вариантов здорового образа жизни с научной точки зрения является абсолютно необоснованной.