Островська Богдана

Доктор юридичних наук
Регіон: Київська
Написати експерту

Освіта

Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність “Фінанси”, кваліфікація “Економіст”, 2005 р.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, спеціальність “Правознавство”, кваліфікація “Викладач правознавства. Юрист”, 2003 р.

Отримала міжнародний сертифікат за навчання за Європейською програмою освіти в галузі прав людини для представників юридичних професій, започаткований Радою Європи спільно з ЄС / The European Program on Human Rights and Education for Legal Professionals (HELP), established by the Council of Europe and the European Union.

Академічна кваліфікація: 

Доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 “Міжнародне право”.
Тема дисертації “Міжнародно-правове регулювання права людини на життя в контексті біоетики”, 2021 р. (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України).

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права, історія правових та політичних учень».
Тема дисертації: «Становлення і розвиток православного канонічного права в Україні», 2011 р. (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова).

Сфера науково-прикладних, практичних інтересів

Міжнародне право, права людини, біоетика, теорія та історія держави і права, канонічне право, теорія і практика перекладу юридичної термінології та літератури.

Досвід експерта

Провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України.

Є автором близько 100 наукових публікацій.

Обіймає посаду професора кафедри міжнародного та європейського права Інституту права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; доцента кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Державного торговельно-економічного університету (м. Київ).

Є зовнішнім науковим співробітником кафедри європейського та міграційного права юридичного факультету Фрібурзького університету (Швейцарія).

Експерт кафедри ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність i взаєморозуміння між народами» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Провідний науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (на громадських засадах).

Офіційний опонент у процедурі захисту дисертацій за спеціальностями «Право», «Міжнародне право».

Експертна співпраця з міжнародними організаціями (комунікація через кафедри ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність i взаєморозуміння між народами» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»)