Резиденти : Наука
Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Університету менеджменту освіти НАПН України
Доцент кафедри культурології в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова
Галузі
Регіони