Резиденти : Екологія
к.с.н, головний науковий співробітник Українського центру екології ґрунтів
Галузі