Національна асоціація адвокатів України рекомендує зняти з розгляду проект закону 5488

Актуально
04.10.2021
Національна асоціація адвокатів України рекомендує зняти з розгляду проект закону 5488

Національна асоціація адвокатів України (далі – НААУ) офіційно зазначила свою позицію з приводу так званого «антидискримінаційного» законопроекту №5488. Адвокати асоціації опрацювали текст документу та здійснили його правовий аналіз. За результатом опрацювання звернулися до профільного Комітету Верховної Ради України зазначивши, що проект має бути відхилений або знятий з розгляду.

У кінці вересня Національна асоціація адвокатів України направила звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності із рекомендаціями щодо проекту закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» (далі – Проект закону №5488 від 13.05.2021 р.).

У своєму зверненні НААУ рекомендує відхилити або зняти з розгляду Законопроект №5488. Так, адвокати наголошують, що вказаний проект закону не відповідає чинному законодавству. У листі зазначено: «Змiни, запропонованi в Законопроектi, не відповідають засадам загального нормотворення, зокрема щодо кримінального та адміністративного законодавства та порушують визначені Конституцією України права більшості громадян України, надаючи привілеї окремій групі».

Серед зауважень у контексті встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності вказується на необхідність утворення чітких критеріїв визначення поняття «дискримінація». Адвокати Комітету захисту прав людини зазначають, що якщо в деяких сферах це вже достатньо врегульовано і на законодавчому рівні, і встановленою судовою практикою (наприклад, у трудовому законодавстві, у сфері свободи совiстi й віросповідання), то у сферах гендерної iдентифiкацiї та сексуальноi орiєнтацiї на сьогодні не має не лише чiткого законодавчого врегулювання, а й загальновизнаних наукових та суспiльних пiдходiв до визначення, усвiдомлення меж прийнятних/неприйнятних уподобань, переконань i поведiнки з боку громадськоrо порядку та моральностi.

У тексті вказано: «Права i свободи, так само як i засоби їx захисту, що встановлюються для деяких категорiй осiб, повиннi узгоджуватися з правами та свободами iнших членiв суспiльства, забезпечувати принципи рiвностi та справедливості. Інакше створюються передумови для правового свавілля одних категорій громадян та ущемлення інтересів інших».

У контексті адміністративної відповідальності адвокати вказують на можливість виникнення багатьох суперечностей i зловживань при застосуваннi запропонованих норм в проекті 5488. Зокрема, «будь який вибір работодавця на користь одного з претендентів на посаду можна розцінювати як непряме обмеження або встановлення непрямих привілеїв за будь-якою з перелічених в нормi ознак».

Також проект 5488 пропонує визнати обставиною, що обтяжує відповідальність, поняття «нетерпимість» до сексуальної орiєнтацiї або гендерноi iдентичностi особи. НААУ зазначає, що поняття «нетерпимість» є невизначеним поняттям, оскiльки залишається незрозумiлим, як будуть квалiфiкуватися його ознаки, як склад адмiнiстративного або кримiнального правопорушення. Законопроект передбачає, що вiдкрите негативне ставлення, в тому числі словесне вираження своєi думки, i є «нетерпимість».

Адвокати вважають, що для того, щоб якiсно працювала система правоохоронних органiв та закони були дiєвими, не потрiбно збiльшувати вiдповiдальнiсть за рiзноманiтними квалiфiкуючими ознаками та доповнювати обтяжуючими обставинами, зважаючи на рiзноманiття гендерних ознак та сексуальної орiентацiї.

«Уведення нового термінологічного апарату без узгодженості із науковим суспільством призведе до неоднозначного тлумачення цих понять різними гілками влади, у тому числі  судами», – йдеться у листі. Крiм того, акцентується, що в українських законах немає уніфікованого визначення понять «сексуальна орiентацiя», «гендер», «гендерна iдентичнiсть».

Адвокат Наталія Дорошенко, голова Секції захисту прав на свободу віросповідання та свободу совісті НААУ коментує проект закону №5488: «Урядом не було враховано несумiснiстъ принципiв дiяльностi низки iнституцiй соцiального напрямку, зокрема релiгiйних органiзацiй, громадських органiзацiй, мiсiєю яких є поширення певних соцiальних цiнностей у суспiльствi, а також недостатньо вивчено спiввiдношення цієї норми з правом юридичних осiб приватного права на встановлення i забезпечення власної мiciї, корпоративних цiнностей i корпоративної культури».

«Всі разом!»

Читайте також по темі:

Парламентські комітети мають утриматися від розгляду законопроекту №5488 до завершення судового процесу щодо нього

Рух «Всі разом!» подав судовий позов проти Кабміну через законопроект 5488

Рада Церков: відхилити законопроект № 5488 щодо нетерпимості

Юристи та експерти: проект “антидискримінаційного” закону 5488 не відповідає Конституції

 

 

Щоб першими отримувати перевірену інформацію та компетентні експертні коментарі, підпишіться на наші офіційні канали у Viber та Telegram