ЧЛЕНСТВО

ПОЛОЖЕННЯ

про участь (членство) у русі «Всі разом!»

Рух «Всі разом!» сформований на основі єдності інтересів його учасників для здійснення та захисту їхніх прав та свобод. Метою діяльності Руху є задоволення суспільних, етичних, моральних, духовних, економічних, соціальних, культурних, доброчинних інтересів його учасників у таких пріоритетних напрямах: безпечне суспільство, повноцінна родина, релігійна свобода, міцне здоров’я і благодійність.

Учасниками Руху є його засновники, учасники Установчих Зборів, а також інші особи, які вступили до Руху у порядку встановленому Статутом Руху та цим Положенням.

Учасниками Руху можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, підтримують мету та завдання Руху, визнають Статут Руху, сповідують християнські цінності, сплачують членський внесок та виявляють бажання сприяти виконанню статутних завдань, надавати всебічну підтримку Руху.

Учасники Руху мають право:

 • брати участь у роботі Руху;
 • пропонувати включення питань до порядку денного Загальних Зборів учасників Руху, що входять у коло статутних завдань Руху;
 • отримувати юридичну, організаційну та інформаційну підтримку від центрального офісу;
 • отримувати інформацію для ознайомлення з діяльністю Руху;
 • користуватися іншими правами, що передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Руху;
 • добровільно вийти з Руху шляхом подання письмової заяви до Комітету Руху.

Учасники Руху зобов’язані:

 • дотримуватися норм християнської етики;
 • дотримуватися вимог Статуту Руху, Положень та інших документів Руху;
 • виконувати рішення Загальних Зборів та Комітету Руху;
 • працювати на зміцнення авторитету Руху, поширювати інформацію про нього;
 • не допускати дій та/або бездіяльності, які завдають шкоду репутації Руху та його учасників;
 • надавати допомогу у пропагуванні та досягненні цілей і завдань Руху;
 • вчасно сплачувати членські внески;
 • виконувати інші обов’язки, що передбачені законодавством України та документами Руху.

Учасники Руху можуть бути акредитованими згідно з чинним законодавством України для вільного допуску на різноманітні заходи в органи державної влади та місцевого самоврядування, приміщення Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України тощо.

Учасник Руху може бути виключений з Руху (припинення членства), якщо він порушує вимоги Статуту, Положень та інших внутрішніх документів Руху, а також своїми діями/бездіяльністю завдає шкоди репутації Руху. 

Щоб стати учасником Руху, потрібно:

1) заповнити бланк заяви ,  надіслати оригінал анкети з фотокарткою на адресу: ГО «Всі разом!», а/с 436, м. Київ, 01001 (фото для пластикового посвідчення розміром не менше 1 мБ надіслати на електронну пошту: info@vsirazom.ua);

2) до заяви додати рекомендацію у вільному викладі у письмовій формі від члена Комітету Руху або від священнослужителя Вашої церкви;

3) сплатити вступний внесок у розмірі 240 гривень;

4) заява кандидата та рекомендації розглядаються на засіданні Комітету Руху, він ухвалює рішення щодо кандидатури (позитивне або негативне);

5) новий учасник Руху отримує спеціальне посвідчення.

Наш спільний базис – християнські цінності. Наша спільна мета – побудова здорового громадянського суспільства. І все це – спільними зусиллями всіх учасників руху.