Україна не повинна змінювати своє сімейне законодавство в процесі євроінтеграції. Опублікований висновок науково-правової експертизи

Актуально
04.01.2024
Україна не повинна змінювати своє сімейне законодавство в процесі євроінтеграції. Опублікований висновок науково-правової експертизи

Вже багато років під приводом європейської інтеграції різні національні та міжнародні сили здійснюють спроби інтегрувати в українське правове поле «гендерний наратив». На перших етапах це реалізовувалося через насичення законів і підзаконних актів терміном «гендер» і словосполученням «гендерна рівність». Трохи згодом все частіше стали застосовуватися ще два словосполучення – «сексуальна орієнтація» і «гендерна ідентичність» (СОГІ).

Таким чином, термін «гендер» в українському правовому полі поступово став втрачати функцію синоніма до слова «стать». Водночас цей термін став набувати свого первинного ідеологічного значення – спонукати суспільну і законотворчу думку мислити категоріями не чоловічої і жіночої статей, а категоріями безкінечної кількості гендерних ідентичностей.

Все це здебільшого відбувалося під гаслами європейської інтеграції. Мовляв, саме така термінологія і така політика відповідає вимогам Європейського Союзу. Слід зазначити, що в окремих випадках, окремі члени ЄС дійсно висували відповідні ідеологічні вимоги до української влади. Наприклад щодо легалізації так званих одностатевих партнерств. Але, разом з цим, дуже часто внутрішні українські сили та неурядові міжнародні донори просто користувалися процесом української євроінтеграції і українською залежністю від міжнародної фінансової допомоги, щоб просувати свої ідеологічні позиції в правове поле України, які прямо суперечать українському законодавству і міжнародним правовим актам. Тим самим намагаючись викривити національну ідентичність та цінності, конституційний лад в сфері соціально-культурного устрою, які, власне, слугують гарантами державного суверенітету та самобутності українського народу вже протягом тисячолітньої історії.

Громадянський рух «Всі разом!» у партнерстві з іншими громадськими організаціями і визнаними експертами вже 20 років залучені у справу захисту інституту сім’ї, батьківства, материнства і дитинства. Ці категорії також закономірно захищаються Конституцією України, законами України і міжнародними кодексами.

А тому було ініційоване проведення тематичної науково-правової експертизи щодо законності або незаконності насичення правового поля України гендерним наративом і категоріями СОГІ, а також щодо спроб змінити дефініцій шлюбу та сім’ї в українському законодавстві.

Науково-правову експертизу готував Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Науковці-правники дали відповідь на п’ять поставлених питань. Висновок експертів є наступним:

1. Опитувальник Європейського Союзу для підготовки Висновку відносно заявки України на членство в ЄС не є міжнародним договором, тому жодних зобов’язань для України не встановлює. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Оскільки шлюб – це союз чоловіка та жінки, то положення щодо партнерства, відкритого для одностатевих пар, яке є по суті, перехідним етапом до легалізації одностатевих шлюбів, суперечить нормам Конституції України, суспільній моралі, загрожує інституту сім’ї, а отже призведе до порушення конституційного ладу, який панує в Україні. А відтак зазначений Опитувальник ЄС не є підставою для зміни конституційного ладу в Україні, зокрема в частині зміни суспільної моралі, моделі природного інституту сім’ї, національних цінностей.

2. Пункт підрозділу 1.4 «Фундаментальні права» повідомлення Європейської Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, де зазначено, що «сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність не визнаються захищеними ознаками в законодавстві про захист від дискримінації» не відповідає вимогами міжнародного права, зокрема статтям 1 та 23 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також статті 14 Конвенції про захист прав людини та основоположних прав.

3. Рекомендації Європейського Союзу щодо адаптації законодавства України до актів права ЄС (acquis ЄС – Розділ 23 «Судова влада та фундаментальні права», де за пунктом 1 статті 21 «Недискримінація» Хартії основних прав Європейського Союзу, де забороняється будь-яка дискримінація), – не передбачають безумовну необхідність прийняття Україною законодавчих актів щодо реалізації інтересів одностатевих чи інших альтернативних неприродних статевих союзів.

4. Впровадження та популяризація в українському суспільстві соціально закріплених ролей, поведінки, діяльності і характерних ознак, для жінок/чоловіків, які не узгоджуються з їхньою статтю, в тому числі в сфері сім’ї, батьківства, материнства, дитинства, – не відповідає частині 1 статті 1 та 23 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статті 11 та 51 Конституції України, конституційному ладу та національним цінностям і інтересам України.

5. Норми міжнародного права, Угода про асоціацію з ЄС (зокрема статті 141, 400, 472) надають право Україні стати повноправним і авторитетним членом Європейського Союзу, зі збереженням природної моделі інституту сім’ї, соціально-культурного устрою та національних цінностей, національної ідентичності та самобутності, які визначені предметом національної безпеки і гарантами незалежної та суверенної держави.

Висновок наукової експертизи на 39 сторінках затверджений 25 грудня 2023 року директором Науково-дослідного інституту, доктором юридичних наук, професором, академіком НАПрН України Крупчаном Олександром Дмитровичем; дослідження проводили експерти: заступник директора Інституту з наукової роботи, доктор юридичних наук Віталій Махінчук, завідувач лабораторії захисту суб’єктивних прав, кандидат юридичних наук Максим Гетманцев, старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук Олена Черненко.

Дана науково-правова експертиза найближчим часом буде передана Президенту України, Кабінету міністрів України, профільним міністерствам, комітетам Верховної Ради, судовій гілці влади та іншим зацікавленим сторонам.

Яке практичне значення має науково-правова експертиза Інституту імені Ф.Г. Бурчака, ми будемо розповідати у наших подальших публікаціях і студійних ефірах.

ГО Рух «Всі разом!»

Щоб першими отримувати перевірену інформацію та компетентні експертні коментарі, підпишіться на наші офіційні канали у Viber та Telegram