НАУКОВІ ЕКСПЕРТИ НАН УКРАЇНИ: «РІШЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛРАДИ ЩОДО ЗАХИСТУ СІМ’Ї ВІДПОВІДАЄ ЗАКОНОДАВСТВУ»

Чернівецька обласна рада 23 травня 2018 року ухвалила рішення «Про звернення депутатів щодо захисту інституції сім’ї в Україні». Депутати проголосували за звернення до Президента Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Ради Національної безпеки та оборони України з метою захисту інституції сім’ї, материнства, батьківства, дитинства.

Одна з ЛГБТ-організацій 8 листопада 2018 року подала позов до суду, де називає дії Чернівецької облради «підбурюванням  до дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації, та утисками». Позивач вимагає визнати дії обласної ради протиправними та скасувати рішення, яке, на їхню думку, «порушує права та законні інтереси представників сексуальних тагендерних меншин».

Чернівецька обласна рада, яка є відповідачем по справі, наполягаючи на законності свого рішення, подала клопотання про залучення до матеріалів справи висновків незалежної експертизи. Представник обласної ради звернувся до Ради науково-практичних експертиз при Інституті держави та права ім. В. М. Корецького НАН України. Він поставив перед науковими
експертами Інституту питання про відповідність чинному законодавству дій Чернівецької обласної ради та про дотриманість принципу компетенції при ухваленні рішення щодо захисту інституції сім’ї.

Висновок Ради науково-практичних експертиз при Інституті держави та права ім. В. М. Корецького НАН Українибув підписаний і затверджений 7 лютого 2020 року. З питання щодо відповідності чинному законодавству дій Чернівецької облради наукові експерти наголошують, що «дії Чернівецької обласної ради є такими, що відповідають чинному законодавству України» і є «складовою організації будь-якого суспільства на демократичних засадах». У висновку наголошується, що відповідно до Конституції України народ є єдиним джерелом влади в Україні, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Таким чином громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, конституційні права і свободи людини і громадянина гарантуються і не можуть бути скасовані. Експерта рада провідної наукової установи, коментуючи рішення Чернівецької обласної ради, наголошує: «По-перше, реалізовані повноваження народу здійснювати владу через своїх представників, по-друге, знайшли своє здійснення права громадян на управління державними справами, по-третє, має місце поєднання місцевих та державних інтересів».

З питання щодо дотримання компетенції експерти зазначили: «Чернівецька обласна рада при прийнятті свого рішення щодо звернення до вищих органів державної влади щодо захисту інституції сім’ї не вийшла за межі компетенції, встановленої законодавством». Права та обов’язки органів місцевого самоврядування головним чином визначені конституційним та спеціальним законодавством, а саме: Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про статус депутатів місцевих рад». У тому числі Україна ратифікувала міжнародні документи, зокрема Європейську хартію місцевого самоврядування, у преамбулі якої зазначається, що  органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму. Отже,  нормами міжнародного права участь в управлінні публічними (державними) справами визнається складовою компетенції органів місцевого самоврядування.

Загальним висновком науково-практичної експертизи є констатація того факту, що дії Чернівецької обласної ради щодо звернення до керівних органів держави про захист інституції сім’ї в Україні ґрунтуються на вимогах чинного законодавства України, оскільки вчинені відповідно до її компетенції.

Ознайомитися із текстом ВИСНОВКУ РАДИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Нагадаємо, аналогічний текст рішень щодо захисту інституції сім’ї ухвалили депутати понад 80 місцевих рад. Ознайомитися із переліком місцевих рад можна на сайті РАДИ.

Таким чином, виходячи з ВИСНОВКУ Ради науково-практичних експертиз при Інституті держави та права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, можна констатувати, що типові рішення всіх місцевих рад на захист інституції природної сім’ї та проти гендерної і ЛГБТ-ідеологій ґрунтуються на вимогах чинного законодавства і проголосовані у відповідності до принципу компетенції.