Рішення про проведення інформаційно-просвітницьких заходів на сімейну тематику

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ

Згідно з Конституцією України та визнаними Україною міжнародними правовими документами держава має зобов’язання перед інститутом сім’ї щодо її розвитку та захисту. Так, відповідно до ст. 16 Загальної декларації прав людини та ст. 23 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, сім’я є природним і основним осередком суспільства та має право на захист з боку суспільства і держави. Також, згідно зі ст. 51 Конституції України сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Виходячи із положень ст. 3 Сімейного кодексу України, підстави, на яких створюється сім’я, не мають суперечити моральним засадам суспільства.

Сімейна політика – ключова складова стратегії національної безпеки України. Національна стратегія розвитку та підтримки сім’ї повинна відповідати конституційному принципу верховенства права, основним засадам суспільної моралі та базуватися на традиційних для України християнських цінностях, які відображають природне розуміння сім’ї як союзу чоловіка та жінки, які народжують і виховують дітей.

Водночас, інститут сім’ї в Україні нині переживає складні часи, що пов’язано з економічними, соціально-політичними та духовно-культурними трансформаціями сучасного суспільства. Наявна статистика дає підстави визначати нинішній стан сім’ї в Україні як критичний. За останні 26 років кількість дітей, народжених в Україні, зменшилася у 2 рази (з 14 млн до 7 млн). Нині Україна входить до 30 «найстаріших» країн світу за часткою осіб віком 60 років і старше. Рівень розлучень у нашій державі є стабільно високим і становить понад 60 відсотків, через що понад 4 млн дітей росте без батька, а близько 25 відсотків дітей виховуються у проблемних сім’ях, у яких присутній алкоголізм, наркоманія, насильство тощо. Як результат вищевказаних проблем, українська нація стабільно зменшується – лише за 2017 рік кількість населення України скоротилася на 200 000 осіб. Станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян, згідно із даними, про які повідомив Дмитро Дубілет, Міністр Кабінету Міністрів.

Таким чином, існує нагальна необхідність ухвалення Рішення про проведення щорічних інформаційно-просвітницьких заходів на захист природної сім’ї з метою популяризації та підвищення ролі інституту сім’ї серед дітей та молоді, задля творення сильної і успішної української держави і нації з міцними сім’ями, відповідальними батьками та щасливими дітьми.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ