Sofia Global Education: регіональний освітній експеримент

Життєпис освітнього проєкту «Sofia Global Education» бере початок з вересня 2016 року, коли замовникам освітніх послуг і здобувачам освіти були відчинені двері ТОВ «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня – гімназія «Софія».

Стратегією розвитку новоствореного закладу було визначено його місію: учасники освітнього процесу сповідують християнські цінності й виховують людину громадянського суспільства – людину високої духовної культури, компетентнісно  самостверджену особистість, здатну успішно інтегруватися  в суспільство через засвоєння основ духовної культури, соціальних  норм і цінностей.

З перших років діяльності гімназія стала справжнім майданчиком інновацій, головна мета  яких –  впровадження у практику організації освітнього процесу принципів концепції Нової української школи,    покликаної   створити заклад освіти нового типу, в якому буде приємно навчатись, який даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.

Для  здобувачів  початкової освіти було організовано навчання за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». У 2018 році педагогічний колектив гімназії «Софія» під патронатом Київського обласного інституту  післядипломної освіти педагогічних кадрів розпочав експеримент регіонального рівня з теми «Створення культурно-освітнього середовища на основі підвищення рівня духовної культури усіх суб’єктів освітнього процесу як передумова реалізації концепції Нової української школи».

Програма експерименту передбачала здійснення теоретико-методологічного аналізу створення відповідного культурно-освітнього середовища; розробку, апробацію та впровадження технології створення відповідного культурно-освітнього середовища; визначення принципів, дидактичних методів, умов  для забезпечення технології створення культурно-освітнього середовища в умовах сучасного  закладу освіти на основі підвищення загальної культури усіх суб’єктів освітнього процесу і самоцінності кожної особистості як передумови реалізації концепції Нової української школи; поширення досвіду впровадження інноваційної освітньої діяльності у ході проведення всеукраїнських та регіональних конференцій, семінарів, круглих столів,   майстер-класів, тренінгів тощо

Так, знаковим заходом регіонального рівня став круглий стіл з питань викладання предметів духовно-морального спрямування у закладах  освіти Київської області, засідання якого було проведено на  базі ТОВ НВК «Софія» 11 жовтня 2019 року. Важливість обговорюваного питання засвідчили авторитетні   учасники зібрання. Серед них – представники Міністерства освіти і науки України, Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради, Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, районного науково-методичного центру Управління освіти Деснянської у м. Києві держадміністрації, Православної церкви України, Української православної церкви,  Церкви адвентистів сьомого дня, Українського гуманітарного інституту, Всеукраїнського благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія», громадських організацій «Інститут духовно-моральної освіти», «Моє покоління», громадського руху «Україна за сім’ю», педагоги-практики.

За результатами засідання круглого столу було сформульовано ключові тези змісту резолюції:

 • основи духовного виховання мусять закласти дітям батьки, а педагогічні працівники закладів освіти на практиці мають реалізувати  бажання батьків –  виховувати учнів на духовних цінностях;
 • освітянська спільнота має гуртуватися задля здійснення реальних кроків у питанні духовно-морального виховання учнівської молоді;
 • органи влади й місцевого самоврядування повинні підтримувати  духовне виховання учнів, впровадження вивчення предметів духовно-морального спрямування у закладах освіти, бо це є важливою складовою формування дорослої людини на загальнолюдських духовних цінностях;
 • робота з духовно-морального виховання учнівської молоді не повинна обмежуватися заняттями в аудиторії, а має продовжуватися й поза нею: діти повинні мати можливість отримати свій християнський досвід   за межами школи – у діяльності клубів, недільних шкіл, в організації таборів, проведенні зльотів тощо;
 • педагогічні працівники мають навчити учнів відчуттю бути потрібним через любов до ближнього; для дітей постать учителя на цьому шляху любові дуже важлива;
 • необхідно мотивувати вчителів у викладанні предметів духовно-морального спрямування, викристалізовувати особистість, яка справді хоче викладати цей курс, бо вона до нього не байдужа;
 • у тісній співпраці з духівниками вчитель має отримати віру, наснагу, впевненість у викладанні предметів духовно-морального спрямування, сприймати процес викладання як служіння Богові й людям;
 • ким би не стали випускники школи, вони мають бути людьми з високим духовним потенціалом.

2020 рік став для ТОВ НВК «Софія» роком реорганізації  у ТОВ «Софіївсько-Борщагівський ліцей «Софія», педагогічний колектив якого у 2021 році   завершив виконання програми експерименту регіонального рівня, на     підсумковому  етапі  якого   було проведено анкетування учасників освітнього процесу й визначено результати:

 • на формування духовності особистості учнів в умовах ліцею «Софія» ефективно впливають: учителі – 78,7%, батьки – 74,4%, уроки основ християнської етики – 38,3%, ровесники – 31%, члени родини – 28,2%;
 • духовне здоров’я учнів в умовах ліцею «Софія» формується завдяки: вчителям – 83,9 %, батькам – 73 %, урокам основ християнської етики – 44,8 %, ровесникам – 24,1 %, ранковим зустрічам – 23 %;
 • учні дотримуються духовно-моральних цінностей: завжди, це мої правила життя – 77,7 %, переважно дотримуюся – 22,3 %;
 • за результатами експерименту вчителі мають розроблені авторські: конспекти інтегрованих уроків – 77,6 %, конспекти бінарних уроків – 60,3 %, сценарії виховних заходів – 65,5 %;
 • прогностична модель випускника ліцею «Софія» – випускник ТОВ «Софіївсько-Борщагівський ліцей «Софія» – це компетентнісно самостверджена особистість, яка вміє успішно інтегруватися в суспільство, людина високої духовної культури, соціальних норм і цінностей – задовольняє замовників освітніх послуг: задовольняє – 75,4 %, переважно задовольняє – 24,6 %.

Практичне   значення  проведеного дослідження, на нашу думку, полягає в апробації створеної моделі закладу ос­віти нового типу як центру формування духовності особистості на засадах тра­диційних християнських цінностей, використання набутого позитивного до­свіду в практиці діяльності закладів загальної середньої освіти регіону та України.

Очікуваними результатами проведеної експериментальної освітньої діяльності стали:

 • створення моделі закладу загальної середньої освіти з духовно-морального виховання особистості;
 • реальне підвищення духовно-морального рівня здобувачів освіти;
 • формування в учнів стійкої системи мотивації, світоглядних позицій та культури життя;
 • покращення якості професійної підготовки педагогічних працівників з проб­ле­ми формування духовності особистості;
 • становлення української нації як суспільства духовно здорових особистостей з високим рівнем моральних якостей, з високою культурою спілкування, активних громадян і патріотів Української держави.

Закономірно, що експеримент регіонального рівня 2018-2021 років став своєрідним стартовим майданчиком для нового етапу організації інноваційної діяльності в ліцеї «Софія» –  проведення експерименту всеукраїнського рівня  за темою «Теоретико-методичні засади виховання в особистості духовно-практичної позиції у закладах дошкільної та загальної середньої освіти» на базі закладів освіти Київської області на жовтень 2021 – грудень 2026 роки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1153 від 28 жовтня 2021 року.

Відрадно, що серед закладів освіти Борщагівської об’єднаної територіальної громади ліцей  «Софія», як експериментальний заклад освіти з високою якістю організації освітнього процесу, потужною сучасною навчально-матеріальною базою, багатим духовним внутрішнім змістом, займає лідерські позиції. Тут створено особливий освітній простір, покликаний торкатися серця й душі кожного, самобутнє освітнє середовище,   в якому здобувачі освіти стають іншими і, крім знань основ наук, отримують духовні ціннісні орієнтири, чого вимагає саме життя.

Кухарчук Алла Іванівна, директор Софіївсько-Борщагівського ліцею «Софія».

Дзисюк Микола Валентинович, заступник директора Софіївсько-Борщагівського ліцею «Софія».

Кухарчук Алла, Кабінет експертів