Володимир Медведєв

Доктор медичних наук, професор кафедри нейрохірургії
Регіон: Київська
Написати експерту

Про освіту 

Закінчив НМУ імені О.О. Богомольця з відзнакою (2002) та Львівську комерційну академію (спеціальність «фінанси», 2004), клінічну ординатуру (2006) та очну аспірантуру на кафедрі нейрохірургії, захистив кандидатську (2008), у 2017 р. — докторську дисертацію за спеціальністю 14.01.05 – “нейрохірургія”.

Область науково-практичних інтересів

Нейрохірургія

Досвід експерта 

Науковий співробітник Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України (2004). Асистент (2008–2013 рр.), з жовтня 2013 року – доцент кафедри нейрохірургії. Лауреат премії імені О.О. Богомольця у галузі фізіології та патофізіології НАН України (2012). Протягом 2007–2009 рр. працював на посаді старшого наукового співробітника лабораторії експериментальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України» (за сумісництвом). З лютого 2013 р. працює на посаді старшого наукового співробітника відділу загальної фізіології, лабораторії фізіології сенсорних систем Інституту фізіології НАН України (за сумісництвом). Є членом Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень НМУ, входить до складу редколегії Українського нейрохірургічного журналу. Лікар-нейрохірург вищої категорії.

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях

Співавтор 210 наукових праць, у тому числі 9 монографій, 6 підручників, 1 посібника, 23 патентів на корисну модель. Індекс Гірша — 2 (Scopus), 2 (WoS) і 8 (Google Scholar).

ОСНОВНІ ПРАЦІ:

Нейрогенные стволовые клетки (монографія, 2005);

Роль нейрогенних стовбурових клітин у виникненні та розвитку пухлин головного мозку та епілепсії (2006);

Відновне лікування травми спинного мозку методами тканинної інженерії в експерименті (2008);

Спинной мозг: Элегия надежды (монографія, 2010);

Нейрохірургія: Підручник (відповідальний редактор, 2011, 2020);

Ce.re.bellum, або мозочок (монографія, 2013);

Концепция антропологического кардиоцентризма: возможности реактуализации в контексте представлений современной физиологии (2014);

Етичний дискурс сучасної вищої медичної освіти: досвід етико-орієнтованого викладання нейрохірургії (2014);

Модель перетину половини поперечника спинного мозку (2016);

Порівняльний аналіз динаміки рівня рухової активності паретичної кінцівки щура на тлі травми спинного мозку та відновних нейроінженерних втручань (2017);

Opposite, bidirectional shifts in excitation and inhibition in specific types of dorsal horn interneurons are associated with spasticity and pain post-SCI (2017);

Restoration of the integrity of a transected peripheral nerve with the use of an electric welding technology (2020);

Мозок у вирі: нейроетика на шляху до нейроетикету (2021);

Модель висічення бічного половинного фрагмента спинного мозку на нижньогрудному рівні для потреб відновної нейрохірургії і нейротрансплантології (2021).