Шеремета Олег

Кандидат медичних наук
Галузь:Медицина
Написати експерту

Про освіту

У 2008 році закінчив навчання в Івано-Франківському Національному медичному університеті. Напрямок – лікувальна справа. Магістр медицини.

Захистив звання кандидата медичних наук по спеціальності «Кардіологія» у 2014 році. Тема наукової роботи: «Гемодинамічні та метаболічні порушення у хворих на артеріальну гіпертензію з серцевою недостатністю та їх фармакологічна корекція».

Область науково-практичних інтересів

Система освіти, система охорони здоров’я, кардіологія, внутрішні хвороби.

Досвід експерта

Обіймає посаду директора приватної клініки West Medical. Бере участь у декількох міжнародних дослідах GCP з нефрології (ХНН) та пульмонології (ХОЗЛ).

Асистував на кафедрі внутрішньої медицини стоматологічного факультету, на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Івано-Франківського Національного медичного університету –з 2013-2015 роки. Працював заступником декана по роботі з іноземними студентами Івано-Франківського Національного медичного університету.

Є членом Європейської Асоціації кардіологів, Американської Асоціації Гіпертензії, Асоціації Превентивної та Антіейджингової Асоціації.

Виступав з доповідями на різних конференціях:

 1. Всеукраїнський круглий стіл у Верховній Раді України «Духовно-моральна компетентність як основа наукових-освітніх та політичних процесів в Україні», Україна, Київ, 2016;
 2. Annual Scientific Meeting and Exposition, USA, New York, 2014;
 3. Науково-практичної конференція «Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Прикарпаття ІІІ-IV рівнів акредитації», Україна, Івано-Франківськ, 2014;
 4. Науково-практична конференція робочої групи з ХСН Української Асоціації кардіологів, Україна, Івано-Франківськ, 2013;
 5. Українська кардіологічна школа імені М.Д. Стражеска «Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань», Україна, Київ, 2013;
 6. Heart Failure Congress, Portugal, Lisbon, 2013;
 7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські читання», Україна, Івано-Франківськ, 2013;
 8. ХІІ Національний конгрес кардіологів України, Київ, 2011;
 9. Регіональна науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування», Україна, Івано-Франківськ, 2011;
 10. 80-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Працюємо, творимо, презентуємо», Україна, Івано-Франківськ, 2011;
 11. 28th Annual Scientific Meeting and Exposition, USA, New York May 2010;
 12. Науково-практична конференція «Новітні рекомендації щодо діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи», Україна, Івано-Франківськ, 2010;
 13. Науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування», Україна, Івано-Франківськ, 2010;
 14. X Національний конгрес кардіологів України, Київ, 2009;
 15. 78-а міжвузівська наукова конференція студентів та молодих вчених «Працюємо, творимо, презентуємо», Україна, Івано-Франківськ, 2009;
 16. Регіональна науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування», Україна, Івано-Франківськ, 2009;
 17. Підсумкова науково-практична конференція “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”, Україна, Тернопіль, 2009;
 18. IV Конгрес общества специалистов по сердечной недостаточности «Сердечная недостаточность 2009», Росія, Москва, 2009;
 19. Науково-практична конференція «Прискорене старіння: механізми, діагностика, профілактика», Україна, Чернівці, 2009;
 20. ХІІ Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, Україна, Івано-Франківськ, 2008;

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:

 1. Оринчак М.А. Метаболічні впливи телмісартану і аторвастатину у хворих на артеріальну гіпертензію з серцевою недостатністю / М.А.Оринчак, О.М.Шеремета // Науково-практичний журнал «Галицький лікарський вісник». – 2010. – №1. – C. 50-52;
 2. Оринчак М.А. Вплив антигіпертензивної терапії на стан гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію із серцевою недостатністю та інсулінорезистентністю / М.А.Оринчак, О.М.Шеремета // Науково-практичний журнал «Кровообіг і гемостаз». – 2012. – №4. – C. 28-35;
 3. Оринчак М.А. Несприятливі чинники перебігу серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію / М.А.Оринчак, О.М.Шеремета // Науково-практичний журнал «Кровообіг і гемостаз». – 2013. – №1. – С.52-56;
 4. Шеремета О.М. Сучасні підходи до лікування хворих на серцеву недостатність шляхом корекції цитокінового профілю / О.М.Шеремета // Науково-практичний журнал «Архів клінічної медицини». – 2013. – № 1. – С.90-93;
 5. Шеремета О.М. Взаємозв’язок між активністю цитокінів, дисліпідемією при інсулінорезистентності у хворих на артеріальну гіпертензію із серцевою недостатністю / О.М.Шеремета // Науково-практичний журнал «Галицький лікарський вісник». – 2013. – №2. – С.133-136;
 6. Sheremeta O.M. Relationship between hemodynamic and cytokines disorders depending of endogenous insulin levels in hypertensives with heart failure / O.M.Sheremeta // The pharma innovation – journal. – 2013. – Vol.2, No. 5. – P.81-85;
 7. Оринчак М.А. Спосіб лікування хворих на артеріальну гіпертензію з серцевою недостатністю та інсулінорезистентністю / М.А.Оринчак, О.М.Шеремета // Пат. 75849 UA, МПК A61B 5/0402 (2006.01) A61B 8/02 (2006.01) A61B 5/02 (2006.01). № u201208234; заявл. 05.07.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23, 2012 р;
 8. Оринчак М.А. Метаболічний синдром у хворих різного віку: лікування артеріальної гіпертензії і корекція інсулінорезистентності / М.А.Оринчак, О.М.Шеремета // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я (Укрмедпатентінформ, № 285 -2010);
 9. Оринчак М.А. Ендотеліальна дисфункція та інсулінорезистентність у хворих на артеріальну гіпертензію з серцевою недостатністю / М.А.Оринчак, О.М.Шеремета // Матеріали Всеукраїнської н.-п. конференції „Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні” (Київ, 2010), Український кардіологічний журнал. – Додаток 1/2010. – С. 134;
 10. Оринчак М.А. Cтан ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію із серцевою недостатністю та його корекція телмісартаном і аторвастатином / М.А.Оринчак, О.М.Шеремета // Матеріали ХІІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 2011), Український кардіологічний журнал. – Додаток 1/2011. – С. 57;
 11. Оринчак М.А. Вплив телмісартану на добовий профіль артеріального тиску при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію з серцевою недостатністю / М.А.Оринчак, О.М.Шеремета // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (Тернопіль, 4 червня, 2009);
 12. Orynchak M.A.The influence of telmisartan in combination with torasemide on the cardiovascular risk factors in hypertensives with heart failure / M.A. Orynchak, O.M.Sheremeta // 21st European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, Journal of Hypertension. – Milan. – 2011. – Vol. 29. – e280. – PP.15.429;
 13. Orynchak M.A. Age Peculiarities Of Systemic Inflammation In Hypertensives With Heart Failure / M.A. Orynchak, O.M.Sheremeta // 22h European Meeting on Hypertension and Cardiovascular protection, Journal of Hypertension. – London. – 2012. – Vol. 30. – e362-363. – PP.20.173;
 14. Orynchak M.A. Association between plasma transforming growth factor-β levels and components of metabolic syndrome for patients with heart failure / M.A. Orynchak, O.M.Sheremeta // 25th Annual Scientific Meeting and Exposition, The Journal of Clinical Hypertension. – San Francisco. – 2013. – Vol. 15 Suppl 1. – PO-95;
 15. Orynchak M.A. Correction Of Hemodynamic And Endothelial Dysfunction By Telmisartan In Hypertensives With Heart Failure And Hyperinsulinemia / M.A. Orynchak, O.M.Sheremeta // 28th Annual Scientific Meeting and Exposition, The Journal of Clinical Hypertension. – New York. – 2010. – Vol. 12 Suppl 1. – PO-181;
 16. Orynchak M.A. Correction of hemodynamic by telmisartan and torasemid in hypertensives with heart failure and hyperinsulinemia / M.A. Orynchak, O.M.Sheremeta // Heart Failure Congress 2013. – Lisbon. – 2013. – P708;
 17. Оринчак М.А. Динамика липидного профиля крови под влиянием телмисартана и аторвастатина у больных артериальной гипертензией и сердечной недостаточностю IV Конгрес общества специалистов по сердечной недостаточности «Сердечная недостаточность 2009». (Москва, 2009). – С. 13;
 18. Шеремета О.М. Залежність показників вуглеводного обміну від добового профілю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію з серцевою недостатністю / О.М.Шеремета // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування». –Івано-Франківськ. – 2009. – С.37-38;
 19. Шеремета О.М. Зміни показників вуглеводного обміну в залежності від ступеня ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію та серцеву недостатність / О.М.Шеремета // Тези доповідей 78-ої міжвузівської наукової конференції студентів та молодих вчених «Працюємо, творимо, презентуємо». – Івано-Франківськ. – 2009. – С.170;
 20. Оринчак М.А. Взаємовідвідування занять як метод оптимізації викладання предмету «Внутрішня медицина» / М.А.Оринчак, О.С.Човганюк, І.І.Вакалюк, І.О.Гаман, Д.П.Александрук, Н.Р.Артеменко, С.З.Краснопольський, М.М.Місяченко, О.І.Кочержат // Матеріали науково-практичної конференції „Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Прикарпаття ІІІ-IV рівнів акредитації”. – Івано-Франківськ. – 2014. – С.144-145;
 21. Orynchak M.A. Influence of telmisartan and torasemid on myocardium fuctional state in hypertensives with diastolic heart failure / M.A. Orynchak, O.M.Sheremeta // 25th Scientific Meeting of International Society of Hypertension – Jorn. of Hypert. – Vol.32 (suppl.1). – Athens – 2014. – PP-32.19;
 22. Orynchak M.A. Relationship between hemodynamic and cytokines desorders depending of endogenous insulin levels in hypertensives with diastolic heart failure / M.A. Orynchak, O.M.Sheremeta // Abstracts of the Heart Failure Congress 2014 and the 1st World Congress on Acute Heart Failure – Eur. Jorn. of Heart Failure. – 16 (suppl.2). – Athens – 2014. – PP-1648;
 23. Orynchak M.A. Markers of inflammation under combination with telmisartan and in hypertensives with heart failure / M.A. Orynchak, O.M.Sheremeta // 2014 Annual Scientific Meeting and Exposition.– Jorn. of ASH. –8(4S). – New York. – 2014. – P.166;
 24. Невідкладні соматичні стани в амбулаторних умовах. Навчальний посібник / М.А.Оринчак, О.С.Човганюк, Н.Р.Артеменко, С.З.Краснопольський, Д.П.Александрук, Н.В.Скрипник, Л.В. Тарнавська, О.Ф. Білонько, І.І. Вакалюк, М.М. Соляник, Н.С. Гаврилюк, О.М.Шеремета, І.О. Гаман, О.І. Кочержат // Івано-Франківськ. – 2009 – 143 с.;
 25. Реформація: успіх Європи і шанс для України. Колективна монографія / Р.М. Шеремета, О. Романенко, В.Л. Сміт, О. Турчинов, П.Унгурян, Л. Кістерський, І. Сіданіч, Е. Макінтош, С. Бенхем, Л. Уілкінсон, П. Наги, О. Львова, П. Сельський, А. Телевяк, Ю.Гладка, С. Грунтковський, О. Шеремета, Д. Крейн, А. Буковинський // Київ: Самміт-Книга, 2017 – 256 с.;