Савісько Євген

Релігієзнавець, культоролог, письменник
Регіон: Черкаська
Написати експерту

Про освіту

Вищу освіту за фахом вчителя української мови, літератури та історії отримав у Черкаському державному педагогічному інституті. Пройшов
стажування при Центральному апараті Державного департаменту у справах релігій Міністерства юстиції України. Підвищував кваліфікацію у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Навчався в Центрі доуніверситетської підготовки і післядипломної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Область науково-практичних інтересів

Релігійна свобода і державно-конфесійні відносини. Міжнаціональні відносини. Розвиток культури. Релігійні ЗМІ.

Досвід експерта

Протягом 7 років: з червня 2006 року по червень 2013 року модерував взаємодію Черкаської обласної державної адміністрації з релігійними організаціями області, національними громадами. Згодом відповідав і за напрямок культури. Працював на посадах начальника відділу у справах національностей та релігій Головного управління з питань внутрішньої політики, а згодом заступника начальника управління культури Черкаської обласної державної адміністрації.

Радник громадського об’єднання «Творчий клуб «Чашка кави.Че»».

В 2017 році залучався як експерт до загальноукраїнського експертного опитування «Індекс демократичного розвитку областей України». Дане дослідження проводилось Асоціацією регіональних аналітичних центрів та Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень за підтримки Центру політико-правових реформ та National Endowment for Democracy (NED).

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:

  1. Савісько Є.В. «Формування толерантності і взаємоповаги у взаємовідносинах між представниками православних церков» – Міжправославні відносини в Україні: характер, проблеми, тенденції розвитку. Зб. наук. матеріалів за загальною редакцією В.Андрущенка, І. Бондарчука, М. Заковича, М. Новиченка – Київ, видавництво «Реліус», 2006. – 180с. – с.95-98.
  2. Савісько Є.В. «Релігійні ЗМІ як складова сучасного інформаційного простору» – «Релігійна свобода: Релігія в постмодерному суспільстві:соціально-політичні, правові та конфесійні аспекти. Науковий щорічник. За загальною редакцією д.філос.н. А.Колодного,   д.філос.н. О. Сагана, д.філос.н. Л.Філіпович, к.філос.н. М.Бабія – Київ, 2008.- 332с. – с.234-236.
  3. «Черкащина у храмобудівництві»: науково-краєзнавче видання / ред. кол. та упор. Левицька Е.А., Барчук А.В., Савісько Є.В., та ін.. Черкаси: вид. Чабаненко Ю., 2008.–252с.: ілюстр.