Медведєва Марина

Професор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка
Регіон: Київська
Написати експерту

Про освіту

Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі міжнародного права у 2003 році.
Наукове стажування пройшла у Вищій школі оздоровчої освіти і суспільних наук в Лодзі, Польща (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódź, Polska).
Має науковий ступінь доктора юридичних наук у галузі міжнародного права.

Написала кандидатську дисертацію на тему: «Міжнародні правові стандарти співробітництва держав у галузі біотехнологій», а також докторську дисертацію по темі: «Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища».

Область науково-практичних інтересів

Міжнародне право, міжнародне право навколишнього середовища, європейське право навколишнього середовища, екологічне право України та зарубіжних держав, сталий розвиток та міжнародне право, міжнародне право прав людини, міжнародне біомедичне право, міжнародне право та біотехнології, міжнародне освітнє право, освіта в Україні. Правові аспекти біоетики, абортів, сурогатного материнства, штучного запліднення, евтаназії, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, ЛГБТ.

Досвід експерта

Обіймає посаду професора на кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Є членом спеціалізованої вченої ради К 26.008.04 Національного університету «Києво-Моглилянська академія»; членом проектної групи, створеної у складі відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти (докторів філософії) кафедри міжнародного права із спеціальності 082 – міжнародне право; членом редакційної колегії електронного наукового журналу Києво-Могилянської академії «Право і політика», наукового журналу «Правові системи» та Українського часопису міжнародного права; членом Української асоціації міжнародного права.

Була доповідачем близько 30 професійних конференцій, зокрема:

 • VI Всеукраїнської наукової конференції “Міжнародно-правова відповідальність Російської Федерації за агресію проти України” у Києві, 2017 році;
 • круглого столу на тему “На сторожі життя та традиційних сімейних цінностей” у 2016 року у Києві;
 • науково-практичної конференції «Сильна родина – сильна Україна: бізнес і сім’я”у 2016 року в Броварах;
 • сімейному Форумі, 26-27 лютого 2016 року в Києві;
 • міжнародному Форумі “Взаємодія політиків і громадськості у просуванні християнських цінностей на міжнародній арені” у 2016 році в Києві;
 • конференції під егідою Робочої групи з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина Конституційної Комісії «Статус меншин і корінних народів у законодавстві України в контексті підготовки проекту змін до Конституції України» в Києві у 2015 році;
 • міжнародної науково-практичної конференції «Застосування міжнародного гуманітарного права в сучасних збройних конфліктах»у Києві у 2015 році;
 • міжнародної науково-практичної конференції «Права людини на здоров’я та сприятливе довкілля в сучасному міжнародному праві» в Києві у 2015 році.

 

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:

Є автором близько 100 наукових та навчально-методичних праць, серед них:

 

Монографії, підручники та розділи в колективних працях:

 1. «Деякі питання біоетики в практиці Європейського суду з прав людини» // Сучасні проблеми міжнародного права: Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського: моногр. / авт. Кол.; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника, Львів; Одеса: Фенікс, 2017, С.261-280.
 2. «Європейське право навколишнього середовища» // Європейське право: Право Європейського союзу: підручник. Кн. четверта: Матеріальне право Європейського союзу / В.І. Муравйов (голова авт. кол.), С.Д. Білоцький, О.О. Гріненко, М.О. Медведєва [та ін.], К., 2016, С. 171-219;
 3. «Процесуальні екологічні права у міжнародному праві та праві України» // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика / За ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок, Київ, Одеса, 2016, С. 385-410;
 4. «Екологічні наслідки анексії Криму з позиції міжнародного права навколишнього середовища» // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / Упор. О. Задорожній, К., 2014, С. 628-639;
 5. «Ukraine and international environmental law» // Ukrainian perspectives on international law: Selected articles and essays / Ed. by O. Zadorozhny and M. Gnatovsky, Odessa, 2013, Р. 192-206;
 6. «Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища»: монографія, К., 2012, 484 с.;
 7. «Розділ 31. Основні вимоги законодавства зарубіжних країн щодо охорони навколишнього середовища» // Екологічне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Під ред. Каракаша І. І., Одеса, 2012, С. 721-745 (з грифом МОН України);
 8. «Міжнародне право навколишнього середовища»: підручник для ВНЗ (у співавторстві із О.В. Задорожнім), К., 2010, 510 с. (з грифом МОН України);
 9. «Міжнародне право навколишнього середовища: питання віри» // Олександру Задорожньому – 50: статті та есе учнів і колег / Мицик В.В., Буткевич О.В., Гнатовський М.М. [та ін.], Одеса, 2010, С. 219-247;
 10. «Міжнародне право та біотехнології»: монографія, К., 2006, 256 с.;
 11. «Этические и правовые аспекты использования человеческих или ксеногенных зародышевых и стволовых клеток» (у співавторстві з В.І. Цимбалюком) // Цымбалюк В.И., Медведев В.В. Нейрогенные стволовые клетки, К., 2005, С. 537-587.

Статті в закордонних виданнях:

 1. «Еcoethical and bioethical standards in the mechanism of international human rights protection», European Political and Law Discourse (Чеська Республіка), 2015, Vol. 2, Issue 5, P. 66-71;
 2. «Russian aggression in the Crimea and its impact on human environment: some reflections from international environmental law perspective», Przeglad prawa ochrony srodowiska (Польща), 2015, No.1., P. 251-270;
 3. «The non-confrontational and confrontational means of implementation of International Environmental Law», Przeglad prawa ochrony srodowiska (Польща), 2014, No.2, P. 225-242;
 4. «Разрешение споров в области охраны окружающей среды в контексте фрагментации современного международного права», Международное правосудие (Російська Федерація), 2012, № 3(4), С. 71-79;
 5. «The status of the precautionary principle in international law and its place in international governance of agricultural biotechnology», Przeglad prawa ochrony srodowiska (Польща), 2010, No. 2, Р. 91-109;
 6. «Защита окружающей среды во время вооруженных конфликтов», Studii Juridice Universitare (Молдова), 2008, №3-4, С.153-164.

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. «Environmental education for Sustainable Development in International and Ukrainian Law», Часопис Київського університету права, 2016, №3, с. 360-364;
 2. «До питання про правові наслідки агресії РФ для довкілля України», Український часопис міжнародного права, 2016, №2, С.11-113;
 3. «Міжнародне право та християнські цінності у сфері прав людини», Актуальні проблеми міжнародних відносин, К., 2016, Вип. 127, Ч. ІІ, С. 73-81;
 4. «Принципи екологічної етики в міжнародній договірній та судовій практиці», Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2015, Вип. 124, Ч. І., С. 65-76;
 5. «Міжнародно-правові стандарти захисту біомедичних прав людини та конституційна реформа в Україні», Український часопис міжнародного права. Спецвипуск «Міжнародне право і Конституція України», 2015, С. 80-85.6. “Міжнародний та національно-правовий аспект проблеми СОГІ”, Український часопис міжнародного права, 2015, №4, С. 85-99.