Медведєва Марина

доктор юридичних наук, професор
Регіон: Київська
Написати експерту

Про освіту

Вищу освіту здобула в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2003 році.
Наукове стажування пройшла у Вищій школі оздоровчої освіти і суспільних наук в Лодзі, Польща (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódź, Polska).
Має науковий ступінь доктора юридичних наук у галузі міжнародного права.

Написала і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Міжнародні правові стандарти співробітництва держав у галузі біотехнологій», а також докторську дисертацію на тему: «Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища».

Область науково-практичних інтересів

Міжнародне право, міжнародне право навколишнього середовища, європейське право навколишнього середовища, екологічне право України та зарубіжних держав, сталий розвиток та міжнародне право, міжнародне право прав людини, юрисдикція в міжнародному праві, міжнародне медичне право, міжнародне право та біотехнології, міжнародне освітнє право, освіта в Україні. Правові аспекти біоетики, абортів, сурогатного материнства, штучного запліднення, евтаназії, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Досвід експерта

Є членом редакційної колегії фахових журналів «Український часопис міжнародного права», «Актуальні проблеми міжнародних відносин», «Часопис Київського університету права». Під егідою МОН та НАЗЯВО брала участь в розробці тестових завдань єдиного фахового вступного випробування з права для вступу до магістратури, акредитації освітніх програм, розробці стандартів вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право». З 2017 року є гарантом англомовної бакалаврської програми «International Law/Міжнародне право». З 2009 року є тренером команд, регіональним координатором, суддею або запрошеним лектором в рамках Стетсонського конкурсу з міжнародного права навколишнього середовища. Була організатором або доповідачем на близько 40 професійних конференціях та круглих столах. Має індекс Гірша 2 (SCOPUS), 1 (Web of Science) та 8 (Google Scholar).

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:

Є автором або співавтором близько 140 наукових та навчально-методичних праць, серед них – таких монографій, підручників та розділів у колективних працях:

 1. Jurisdiction in International Law: textbook. Kyiv: The Vinichenko Publishing House, 2023. 196 p.
 2. International Environmental Law: textbook. : Publishing and Polygraphic Centre ‘Kyiv University’, 2021. 137 p.
 3. Medvedieva M., Blume Ya. Legal governance of gene editing for agriculture: some international, regional and national implications / Research Advances in Plant Biotechnology. Ed. Ya. B. Blume. Nova Science Publishers, 2020. P. 321-368.
 4. «Деякі питання біоетики в практиці Європейського суду з прав людини» // Сучасні проблеми міжнародного права: Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського: моногр. / авт. rол.; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника, Львів; Одеса: Фенікс, 2017, С.261-280.
 5. «Європейське право навколишнього середовища» // Європейське право: Право Європейського союзу: підручник. Кн. четверта: Матеріальне право Європейського союзу / В.І. Муравйов (голова авт. кол.), С.Д. Білоцький, О.О. Гріненко, М.О. Медведєва [та ін.], К., 2016, С. 171-219;
 6. «Процесуальні екологічні права у міжнародному праві та праві України» // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика / За ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок, Київ, Одеса, 2016, С. 385-410;
 7. «Екологічні наслідки анексії Криму з позиції міжнародного права навколишнього середовища» // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право / Упор. О. Задорожній, К., 2014, С. 628-639;
 8. «Ukraine and international environmental law» // Ukrainian perspectives on international law: Selected articles and essays / Ed. by O. Zadorozhny and M. Gnatovsky, Odessa, 2013, Р. 192-206;
 9. «Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища»: монографія, К., 2012, 484 с.;
 10. «Розділ 31. Основні вимоги законодавства зарубіжних країн щодо охорони навколишнього середовища» // Екологічне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Під ред. Каракаша І. І., Одеса, 2012, С. 721-745 (з грифом МОН України);
 11. «Міжнародне право навколишнього середовища»: підручник для ВНЗ (у співавторстві із О.В. Задорожнім), К., 2010, 510 с. (з грифом МОН України);
 12. «Міжнародне право навколишнього середовища: питання віри» // Олександру Задорожньому – 50: статті та есе учнів і колег / Мицик В.В., Буткевич О.В., Гнатовський М.М. [та ін.], Одеса, 2010, С. 219-247;
 13. «Міжнародне право та біотехнології»: монографія, К., 2006, 256 с.;
 14. «Этические и правовые аспекты использования человеческих или ксеногенных зародышевых и стволовых клеток» (у співавторстві з В.І. Цимбалюком) // Цымбалюк В.И., Медведев В.В. Нейрогенные стволовые клетки, К., 2005, С. 537-587.