Гридковець Людмила

Кандидат психологічних наук
Регіон: Київська
Написати експерту

Про освіту
Навчалася на факультеті кібернетики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Здобула кваліфікацію викладача. Закінчила аспірантуру ІПППО АПНУ, докторантуру ІСПП НАПН України. Вивчала вікову та педагогічну психологію в Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. Захистила кандидатську по темі “Формування психосексуальної культури студентської молоді 17-19 років”. Готується до захисту докторської по темі “Родинна детермінанта особистісних криз”.

Область науково – практичних інтересів
Психічне здоровя, психосексуальна культура, реабалітаційна психологія, психологія впливу та протидії маніпуляціям, організаційна психологія

Досвід експерта
Обіймає посаду завідувача кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій. Є членом Української асоціації християнської психології.

Брала участь у низці  дослідницьких ініціатив: “Прогноз політизації української молоді” (1992), “Перспективи родинної соціалізації студентської молоді” (2007).  Була експертом і керувала проектами: “Абетка подружжя” (КМЦС Родинний дім – (2004-2008 р.р.; при храмі 2003-2017 р.р. – Храм св.Василія Великого УГКЦ ), “Гармонійна родина” (КМЦС Родинний дім) (2007-2009 р.р.), “Родинна абетка” (Радіо Марія), “Психологічна аптечка” (Радіо Марія).

Брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції християнських психологів «Психологія – допомога чи маніпуляція» (Дніпропетровськ, 2011), FAFCE Boart meeting, (Budapesht, 2011), Conference 30 Years of Familiaris Consortio, Apostolic Exhortation of Pope John Paul II – State and Churt for the Future Generashions, (Budapesht, 2011), Міжнародній науково-практичній конференції «Студент-Дослідник-Фахівець» (Київ, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Фестивалі практичної психології та тренінгових програм «Альфа-фест » (Київ, 2011, 2012, 2013, 2014), Всеукраїнській науково-практичній конференції «ПСИКОН» (Київ, 2011), The 12th Symposium of EMCAPP (Lviv, 2013), МНПК «Сучасні проблеми науки та освіти» (Будапешт, 2014, 2015), «Актуальні проблеми педагогіки та психології – 2015″ (Urgent Problems of Pedagogy and Psychology) (Будапешт, 2015, 2016),  Міжнародному науково-практичному семінарі «Освітній континуум у підготовці фахівців у сфері психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей» (Київ, 2017 р.), Національній консультації з обговорення Концепції Національної програми охорони психічного здоров΄я в Україні до 2025 р. (2017 р.) та ін.
Має подяки від кримінальної поліціїі та привентивної служби. Має звання “Мати-героїня”.

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях:

Монографія:
1. Гридковець Л.М. Світ життєвих криз людини як дитини своєї сім′ї, свого роду та народу : монографія / Л.М. Гридковець – Львів : Скриня, 2016. – 380 с.
2. Духовно-психологічні основи християнської психології: колективна монографія/ під ред.. Л.М.Гридковець. – Л.: Скриня, 2015. – 367 с.
Навчальний посібник рекомендований МОН:
3. Гридковець Л.М., Вашека Т.В. Психологічне консультування/Л.М.Гридковець, Т.В.Вашека [під ред..Л.М.Гридковець]. – К.:Літера, 2015. – 206 с.
4. Гридковець Л.М. Методичні рекомендації до книги “Зернятко надії”: дітям про Голодомор 1932-33 років./ Л.Гридковець //Зернятко надії: дітям про голодомор 1932-1933 р. /колективний посібник [упоряд. Л.Юрченко] – Л.:Свічадо, 2009. http://www.umoloda.kiev.ua/number/1537/163/54096/

Навчальні посібники під соціальні державні проекти:

5. Гридковець Л.М. Задесенець Н.А.., Кобаса А.Д. Підготовка молоді до подружнього життя: посібник для працівників соціальних та психологічних служб / Л.М. Гридковець, Н.А. Задесенець, А. Д. Кобаса [під ред. Л.М. Гридковець]. // СП: «Добрий батько». – К.: Університет «Україна», 2015. – 66 с.
6. Гридковець Л.М. Психологічні основи подружньої гармонії: практичні рекомендації/ Л.Гридковець// СП «Абетка подружжя». –К.: Для майбутніх мам, 2007. – 30 с.
7. Гридковець Л.М. Абетка інтимного спілкування: практичні рекомендації / СП «Абетка подружжя». – К.: Для майбутніх мам, 2007. – 27 с.
8. Гридковець Л.М. Пізнаємо тіло разом з дитиною. Практичний посібник з казкотерапії./ Л.Гридковець // СП «Гармонійна родина». ̶ Тернопіль.: Джура, 2007. – 40 с.
9. Гридковець Л.М. Дива дівочого організму: кишеньковий посібник для дівчат / СП «Гармонійна родина». – Тернопіль.: Джура, 2007. – 48 с.
10. Гридковець Л.М., Світ подружнього життя / Л.Гридковець// СП «Абетка подружжя». –К.: РД, 2004. – 178 с.

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України:

11. Роль соціальних моделей поведінки особистості в продукуванні нею травматичного досвіду// Вісник «Острозька академія». – Острог: в-во «Острозька академія», 2015. – С.79-89
12. Гридковець Л.М. Місце та роль християнської психологічної парадигми в структурі наукової психології / Л.М.Гридковець // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». – Вип. 4.– КиМУ, 2013. – 263 с. – С.84-94
13. Гридковець Л.М. Вплив родинно-соціальних моделей поведінки на спроможність особистості долати особистісні кризи. /Л.М.Гридковець //Правничий вісник Університету «Крок»: Міжнародне фахове видання. – К.: УЕП «Крок», 2013. – Вип. 17. – 260 с. – С.137-143.
14. Гридковець Л.М. Родинний фактор у розвитку та подоланні наслідків сексуального насилля над дітьми /Л.М.Гридковець //Практична психологія та соціальна робота. – №11. – 2012.– 57-62
15. Гридковець Л.М. Сопричасна християнська терапія як спосіб дослідження родової детермінанти особистісних криз людини / Л.М.Гридковець // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». – Вип. 3.– КиМУ, 2012. – 253 с. – С.29-45
16. Гридковець Л.М. Соціальна модель богоподібності особистості у християнській парадигмі / Л.М.Гридковець // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2011.– №26 (29). – С.153-160
17. Гридковець Л.М. Гендернорівнісний екстремізм як фактор руйнації родини/ Л.М.Гридковець // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2011.– №27 (30). – С. 301-311
18. Гридковець Л.М. Психокорекційний тренінг як засіб допомоги молоді при залежності від алкоголю /Л.М.Гридковець //Практична психологія та соціальна робота. – № 2. – 2012. – С.18-24
19. Гридковець Л.М. Розвиток психосексуальної культури молодої сім᾿ї засобами психологічного тренінгу /Л.М.Гридковець // Психологічні перспективи/ Спеціальний випуск «Психологія соціальної роботи. – 2012. – С..281-290.
20. Гридковець Л.М. Алкоголізація студентської молоді як психологічна проблема сьогодення / Л.М.Гридковець // Проблеми сучасної психології/ Збірник наукових праць. – Кам᾿янець-Подільский: Аксіома, 2012. – Вип.16. – С. 203-212
та інші.

Статті у закордонних наукових періодичних виданнях:

21. Гридковець Л.М. Використання психологічних маніпуляційних технологій для просування законів на користь ЛГБТ.// // Science and education a new dimension: Pedagogy and Psychology. – IУ (38), Issua 77, 2016. – c. 79-86
22. Hrydkovets L.War as a polytrauma and experience of life crisis of a personality / Війна як політравма і досвід життєвої кризи особистості// Science and education a new dimension: Pedagogy and Psychology. – IIІ (34), Issua 69, 2015. – С..78-82 – режим досутпа:http://scaspee.com/6/post/2015/11/war-as-a-polytrauma-and-experience-of-life-crisis-of-a-personality-hrydkovetsl.html
23. Hrydkovets L.The basic structure of the Christian co-communion family psychotherapy in group work/ Базова структура християнської сопричасної сімейної психотерапії в груповій роботі// Science and education a new dimension: Pedagogy and Psychology. – IIІ (30), Issua 59, 2015. – с. 73-78.– режим доступа: http://scaspee.com/6/post/2015/07/the-basic-structure-of-the-christian-co-communion-family-psychotherapy-in-group-work-hrydkovetslm.html
24. Hrydkovets L.. Socio-psychological principles of spiritual and religious renewal of the Ukrainian society //Соціально-психологічні засади духовно-релігійного оновлення українського суспільства// Science and education a new dimension: Pedagogy and Psychology. – IIІ (20), Issua 40, 2015. – c. 68-72
25. Гридковец Л.М. Особенности восприятия родительской семьи у личности зависимой от алкоголя /Л.М.Гридковець // Fundamental and applied sciences today. –Vol 2.: Proceedings of the Conference. Moscow, 25-26.07.2013 (Volume 2) (Russian Edition). – С.178-184. – http://www.amazon.com/dp/1491254092/ref=rdr_ext_tmb

Опубліковані праці апробаційного характеру

26. Гридковець Л.М. Психологічні основи соціальних доктрин апостольських церков /Л.М.Гридковець //Вісник КІБіТ, – 2015 р. – № 1(26). – с. 123-126
27. Гридковець Л.М. Подружні секрети:Великі секрети тендітної жінки. Маленькі секрети великого чоловіка /Науково-популярний посібник за проектом «Абетка подружжя». – Л.: Скриня, 2015. – 56 с.
28. Гридковець Л.М. Особливості впливу екстримальної відеопродукції на психіку особистості / Л.М.Гридковець // Вісник КІБіТ. – 2014 р. – № 2(24). – с. 123-126
29. Гридковець Л.М. Бібліотерапія як метод психологічного моделювання складних систем (результати прогнозування ситуації в Україні. //Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасні// Матеріали УІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 22.05.2014. – Київ-Мелітопіль, 2014. – С.51-59
30. Гридковець Л. Деструктивний вплив культового мисленння на духовно-психологічні процеси особистості в період особистісних криз//Наукові записки УКУ, число ІV (серія „Педагогіка Психологія”, вип. 1. – Л.: УКУ, 2014. – 336 с. – режим доступу: http://press.ucu.edu.ua/book/naukovi-zapiski-uku-chislo-ii-seriya-sotsialna-pedagogika-vip-1/
31. Гридковець Л.М. Психологічна культура особистості як простір смислового прояву її життєдіяльності /Л.М.Гридковець // Вісник КІБІТ. 2013 р. – № . – С. 75-77
32. Гридковець Л.М.Психологічна допомога дітям з агресивними проявами /Л.М.Гридковець // Вісник КІБіТ. – Київ: Видавництво КІБіТ, 2012. – № 1(17). – С.91-93
33. Гридковець Л.М. Вікова детермінанта релігійних криз особистості /Л.М.Гридковець //Вісник КІБіТ. – 2012 р. – №3(19) . – С. 48-57

та інші.