Буковинський Адріан

Голова Благодійного фонду «Сім’я»
Регіон: Київська
Написати експерту

Про освіту

В 1991 році завершив навчання у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. Присвоєно кваліфікацію інженер-будівельник.

В 2012 році захистив дисертацію в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. Тема наукової дисертації: «Сім’я як соціокультурний феномен в Україні». Присуджено науковий ступінь доктор філософії із спеціальності (09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

Область науково-прикладних, практичних інтересів

Педагогіка і освіта. Сімейна і молодіжна політика. Благодійність. Церковно-державні стосунки. Свобода совісті та релігії. Релігія та ЗМІ.

Досвід експерта

Провідний український фахівець з питань сімейної політики та сімейних стосунків. Провадить постійні наукові дослідження на тему стосунків, сім’ю, батьківство та складові сімейного щастя.

Упродовж 20 років працює над дослідженнями сімейної політики держави, складає курси лекцій про стосунки, консультує людей, які планують укласти шлюб та ефективно виховувати дітей.

Бере участь у законотворчій діяльності в галузі державної сімейної політики.

Розробив авторську методологію, яка стала основою для роботи багатьох фахівців, які впроваджують програми підготовки до подружнього життя.

Веде активну громадську та благочинну діяльність.

У період з 2001–2008 роки працював у Комісії в справах родини УГКЦ.

Упродовж 2007–2015 років викладав курси підготовки до життя в подружжі у Києві, в форматі програми «Щаслива сім’я» Управління сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА. Успіхи її впровадження та тисячі відгуків вдячних слухачів дали підстави ввести цю програму в «Державну цільову соціальну програму підтримки сім’ї до 2016 року» та розробити відповідні методичні матеріали.

Будучи помічником-консультантом народних депутатів України VI-го і VIII-го скликань Оксани Білозір та Павла Унгуряна, доклав зусиль для ініціювання та проведення у 2011 та 2015 роках Парламентських слухань на теми: «Інститут сім’ї в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення» та «Сімейна політика України – цілі та завдання».

В березні 2016 року був призначений в Кабінет Міністрів України на посаду Урядового уповноваженого з питань сім’ї. Через 3 дні відсторонений від посади через християнські переконання.

В період з березня 2016 року по липень 2017 року, провів:

 • 51 круглий стіл в обласних, міських та районних адміністраціях України на тему «Діалог з питань реалізації сімейної політики в територіальній громаді».
 • За результатами круглих столів створено робочі групи, які розпочали реалізовувати Національну сімейну стратегію України.
 • Провів 25 тренінгів та семінарів на тему сім’ї та батьківства, участь в яких взяло понад 2500 осіб.
 • 9 відкритих лекцій на тему сім’ї для студентів провідних університетів України.
 • Розпочав роботу над написання підручників «Основи сім’ї” для 10-11 класів.
 • Сприяв відкриттю в Національному Педагогічному Університеті ім. М. П. Драгоманова та Євангельській теологічній семінарії магістерську програму «Сімейне консультування».
 • Налагоджена міжнародна співпраця з просімейними організаціями Польщі, США та Канади.

Перелік наукових робіт та публікацій, включно з монографіями та статтями в українських та закордонних виданнях

 1. Буковинський А.Й. Аналіз історично-філософського аспекту соціальної сутності сім’ї / Адріан Буковинський // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 48(№ 6). – С. 383-392.
 2. Буковинський А.Й. Курс приготування до життя в подружжі – потреба, зміст і результати / Адріан Буковинський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 32-35.
 3. Буковинський А.Й. Духовна культура в сім’ї / Адріан Буковинський // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2011. – Випуск 45. – С. 228-234.
 4. Буковинський А.Й. Національна стратегія зі збереження, формування і підтримки інституції сім’ї: аспекти формування / Адріан Буковинський // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 52(№ 10). – Спецвипуск. – С. 300-306.
 5. Буковинський А.Й. Потрібність в житті людини. УДК   316.356
 6. Буковинський А.Й. Підмінені цінності /А.Й. Буковинський// Наука. Релігія. Суспільство. – 2012. – №4. – С. 87-92. – Бібліогр.: 3 назв. – укр..
 7. Буковинський А. Й. Основні сфери душі / А.Й. Буковинський// Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: Науковий вісник: зб. наук. праць/ Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 012. – Вип. 67 (№12). – С. 330-333
 8. Буковинський А.Й. Роздуми про зрілість, відповідальність і лінивство / А. Буковинський / Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 74. – С. 213-215.
 9. Буковинський А.Й. Навчально-методичний посібник для фахівців, які впроваджують програми підготовки до подружнього життя / А.Й. Буковинський, Ф.В. Фомін – К..Україна, 2014 – 172 с.
 10. Буковинський А. Й. Що треба знати до створення сім’ї. Книга 1.-К..2015.-112 с.Виступи в ЗМІ:
  1. Парламентські слухання «Сімейна політика України цілі та завдання» Адріан Буковинський
  2. Как выходить из конфликтов в отношениях. Адриан Буковинский – Клуб LIFE
  3. Украинское общество не готово к легализации однополого партнерства – РАДИО ВЕСТИ