ГЕНДЕРНО НЕЙТРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПОРУШУЄ ЗДОРОВИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ

23.03.2020

Експерти руху «Всі разом!» аналізують проблематику гендеру і похідних від цього терміну понять. У цьому процесі підготовлено серію інтерв’ю з профільними спеціалістами з галузей медицини, психології, педагогіки, філософії, сексології та юриспруденції.

Представляємо Святославу Федорець. Вона – член Асоціації сексологів та сексотерапевтів України. Займається впровадженням статевого виховання. Закінчила з відзнакою магістратуру психологічного факультету Київський університет імені Бориса Грінченка. Працює судовим експертом у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

– Пані Святославо, що таке «гендер»?

– Гендер – це поняття, що включає в себе різні контексти. Початково, даний термін виник у Великобританії і означав жіночий, чоловічий та середній рід. Але пізніше це поняття почало вживатися для розуміння інших категорій, зокрема, для розмежування соціального та біологічного змісту людини, для визначення соціокультурної сутності, що й почало вносити термінологічну плутанину.

– Чи має це явище наукове підґрунтя?

– На сьогодні ми не можемо говорити про наявність достатніх джерел, які би дали можливість говорити, що гендерна ідеологія є науково обґрунтованою.

– Що таке подолання гендерних стереотипів?

– Говорячи про гендерні стереотипи ми маємо відштовхуватись від того, яке значення вони мають для психосексуального розвитку дитини.

З 5-7 років в процесі свого розвитку дитина має чітко засвоїти статево-рольові очікування які соціум пред’являє до хлопчиків і до дівчаток. І ці засвоєння повинні відбуватися в родині, де діти мають спостерігати ті самі гендерні стереотипи, з якими намагаються боротися прихильники гендерної ідеології.

Таким чином, подолання гендерних стереотипів є штучним заходом. Тому, що багато відмінностей, які існують між статями визначаються і біологічною складовою, яку намагається нівелювати гендерна теорія. Крім того існування гендерних стереотипів необхідне для здорового гармонійного психосексуального розвитку дитини. Оскільки в період з 5-7 до 10-12 років має відбутися засвоєння статево-рольових функцій, усвідомлення дитиною тих очікувань, які соціум висуває до хлопчиків і до дівчаток. І ця інформація в майбутньому буде допомагати будувати парні відносини створювати гармонійну сім’ю.

До 5-7 років дитина має чітко зрозуміти якої вона статі. В сексології це називається «формування статевої ідентичності». Звичайно, тут є великий вплив соціуму, те, що транслюють батьки та мікросоціальне середовище. Після 5-7 років більшу роль починає відігравати саме соціальний вплив та психосоціальний. В тому числі і ті соціальні ролі батьків, які дитина бачить під час виховання. Оскільки порушення чи зміщення ролей в сім’ї призводить до викривлення розвитку дитини і можуть формуватися певні проблеми які потім будуть позначатися на тому, чи зможе ця дитина, ставши дорослою утворити пару, створити сім’ю, яка буде спроможною проіснувати тривалий час.

Можна сказати, що подолання гендерних стереотипів це втручання в природу людини. Оскільки весь наш розвиток не може відбуватися через розмежування біологічного від соціального, а також від психологічного. Воно все іде в єдності. І якщо ми намагатимемось штучно щось з’єднувати або відмежовувати, то навряд чи це призведе до хороших наслідків.

– З Вашої точки зору, що приховує в собі гендерно-нейтральне виховання?

– Гендерно-нейтральне виховання іде врозріз з усім процесом психосексуального розвитку дитини. Оскільки дитина має чітко усвідомити, до якої статі я належу, хто я є: хлопчик чи дівчинка, і має відбутися переживання себе в єдності цього усвідомлення, єдності поведінки.

Гендерно-нейтральне виховання нівелює біологічну складову, яка визначає ті відмінності, що існують між статями.  Тому виховуючи дітей в гендерно-нейтральному середовищі, ми фактично порушуємо їх здоровий розвиток.

– Розкажіть про гендерні стереотипи: це добре або це погано?

– Мені особисто не подобається, що гендерні стереотипи сприймаються виключно у негативному  ракурсі. Стереотип – це не є погано.  Коли у дитини, у підлітка сформовані гендерні стереотипи це, перш за все, створює розуміння того, як має поводитись майбутній партнер. Це певні чіткі очікування від партнера і розуміння того, що партнер буде чекати від нього.  А коли ми розмиваємо ці орієнтири, впроваджуючи гендерно-нейтральне виховання, фактично втручаємося в ту сімейну гармонію, яка могла би бути.

Отож, гендерні стереотипи це не є погано. Оскільки засвоєння тих очікувань, які суспільство висуває до хлопчиків і до дівчаток, дає можливість закріпити певні орієнтири: як я маю поводитися із протилежною статтю, як протилежна стать має поводитися зі мною; що я маю очікувати від свого майбутнього партнера і що мій майбутній партнер може очікувати від мене. І таким чином буде забезпечуватись майбутня сімейна гармонія дітей, яких ми зараз виховуємо. Впроваджуючи тотальну політику розмивання гендерних стереотипів, ми штучно вмішуємось в єдність біологічного, соціального і психологічного, які мають сформуватися під час психосексуального розвитку дитини.

– Які загрози несе порушення уявлення у дітей про гендерні стереотипи?

– Якщо дивитися з точки зору сексології, то загрози будуть полягати в тому, що буде порушуватися нормальний психосексуальний розвиток дитини. Це буде позначатися на тому, наскільки молоді люди будуть спроможні створювати стабільні, надійні сім’ї. Безумовно, для держави важливо, щоб наше суспільство було здоровим, щоб створювались здорові сім’ї, які б не розлучались і могли б народжувати дітей. Тому головна загроза буде полягати в цьому.

Проблема поглиблюється і тим, що гендерно-нейтральне виховання, гендерні теорії  впроваджуються під соціально прийнятним ракурсом. Наприклад, в контексті вирівнювання трудових прав чоловіка і жінки, але не завжди всі ці змісти є зрозумілими. Оскільки за красивими фразами можуть бути приховані інші деталі, які і будуть порушувати нормативний розвиток.

– Які шляхи вирішення Ви вбачаєте?

– З моєї точки зору, одним з шляхів вирішення має стати впровадження статевого виховання на державному рівні. Статеве виховання, орієнтоване на парність, на сімейні цінності, яке буде враховувати єдність біологічного, психологічного і соціального, без відриву одного від іншого. Для того, щоб діти могли одержувати методично правильну інформацію, яка не носить характеру сексуалізації підлітків, як це відбувається зараз.

Таким чином ми можемо запобігти впровадженню небезпечних тенденцій гендерно-нейтрального виховання.

– Які основні акценти необхідно зробити у вихованні дитини для її здорового розвитку?

– Для розвитку дитини велике значення має сім’я, в якій вона виховується і ті сценарії, які дитині транслюються. Та поведінка батьків, яку бачать діти в сім’ї буде впливати на їх подальше життя.

В процесі психосексуального розвитку дитини їй важливо спостерігати приклади гетеросексуальних відносин, аби у дитини формувалося уявлення про фемінність (жіночність) і маскулінність (мужність).

Штучні спроби вирівняти статі є невиправданими, тому що відмінності, які існують між статями є природними.

, Кабінет експертів