громадянський рух

Що не так у Стратегії розвитку молодіжної політики до 2030 року?

Міністерство культури, молоді та спорту презентувало для обговорення проект Стратегії розвитку молодіжної політики України до 2030 року (далі – Стратегія).
Громадська організація «Громадянський рух «Всі разом!» зробила експертний аналіз документу. Також Рух надіслав Міністерству свої зауваження та пропозиції щодо державної стратегії у сфері розвитку молодіжної політики. Разом із тим, маємо констатувати, що проект Стратегії містить положення, що не відповідають, а іноді й вступають в конфлікт із діючим законодавством України, моральними звичаями і традиційними українськими цінностями.

У проекті Стратегії зазначено наступне: «Порядок обмеженого доступу, який поки домінує в суспільстві ускладнює молодим людям доступ до благ, можливостей, соціальних ліфтів. За таких умов батьки та близьке оточення стають для молоді мережами безпеки. Зберігаючи таку залежність молодим людям складно набути самостійності».

За такою логікою виходить, що батьки, виконуючи свої батьківські функції, заважають їм бути самостійними. Така конструкція суперечить чинним нормам сімейного законодавства та Конституції, яка статтею 32 гарантує: «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя». Більш того, матеріальна підтримка дітей є обов’язком батьків та гарантується статтею 51 Конституції України: «Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків», а також: «Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою».  З точки зору Руху, подібними висловами автори проекту зазіхають на права та свободи, втручаючись у сімейне життя та сімейні відносини, гарантовані Конституцією та сімейним законодавством України.

Таким чином, виконання батьками своїх батьківським НЕ МОЖЕ вважатися таким, що «ускладнює молодим людям доступ до благ, можливостей, соціальних ліфтів».

Автори проекту Стратегії використовують ненауковий некоректний термінологічний апарат. Наприклад: «рівність можливостей: рішення базуються на тому, що гідність людини є непорушною цінністю, незалежно від віку, національності, релігійності, етнічної приналежності, статі, гендеру, сексуальної орієнтації, соціального статусу та економічних можливостей, ментальних і фізичних здібностей тощо».
Зауважимо, що поняття «гендер» та «сексуальна орієнтація» не мають чіткого наукового визначення. І їх використання може призвести до правових колізій. Більш того, рівність можливостей в Україні передбачена Конституцією:
– Стаття 21: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.» Усі нормативно-правові акти ухвалюються на підставі Основного закону і дублювати положення в різних інтерпритаціях не варто.
– Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Таким чином, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Як висновок зазначаємо, що конституційні визначення рівних можливостей громадян є вичерпними, які в даному абзаці не потребують додавання ненаукових та ідеологічних понять «гендер» та «сексуальна орієнтація».

Потребують уточнення наступні вислови, що містяться в тексті Стратегії:

1. «адаптацію найкращих світових ресурсів з виховання дітей і спростування розповсюджених міфів про виховання дітей та батьківство».
Найкращі світові ресурси з якої точки зору і для кого вони здаються найкращими? Адаптація ресурсів з виховання дітей має відбуватися виключно в інтересах батьків та дітей, на підставі сімейного законодавства та Стратегії з національно-патриотичного виховання. А також незрозумілим є вислів щодо міфів про виховання. Які саме міфи маються на увазі?

2. «зростання обізнаності та запобігання поширенню ВІЛ інфекції та інфекцій, що передаються статевим шляхом; сприяння обізнаності щодо репродуктивного та сексуального здоров’я через формальну та неформальну освіту».
Тут зауважимо, що згідно нормам Закону України «Про освіту» виховання, в тому числі, статеве має відбуватися лише за згодою батьків.

3. «низька обізнаність про різноманітність способів життя різних груп молоді».
Що розуміється під різноманітністю способів життя? Які групи маються на увазі?
Маємо зауважити, що різноманітність способів життя не може вважатися цінністю. Існують способи життя, які складають загрозу особистості або є суспільно небезпечними.

4. «забезпечення рівного доступу до прав для всіх груп молоді; запобігання і протидія стереотипам та дискримінації; сприяння гендерній рівності, взаємній повазі серед молодих людей та розширення обізнаності про культурне різноманіття та способи життя молодих людей».
Рівний доступ до прав забезпечено Конституцією, стаття 21: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах», статтею 24: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.», статтею 23: «Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості».
Потребують пояснення наступні моменти: Що таке «гендерна рівність»? Якщо мається на увазі рівність між чоловіками та жінками, то такі відносини вже врегульовані Конституцією (ст. 24) та Законом України «Про забезпечення рівності прав та можливостей жінок та чоловіків». Що таке «культурне різномаїття»?

5. «Стратегія розвитку молодіжної політики до 2030-го передбачає реалізацію державних та місцевих цільових програм для молоді, створення механізму підтримки молодіжних ініціатив, реалізацію програм Європейського Союзу, що стосуються молоді».
Зауважимо, що програми ЄС мають відповідати національним інтересам та законодавству України, а також реалізовуватися виключно в інтересах батьків та дітей, на підставі Стратегії з національно-патріотичного виховання.

6. «передбачати створення програми малих грантів для підтримки діяльності молодих активістів, неформальних молодіжних груп, незареєстрованих ініціатив та інше».
Слід зауважити, що термін «неформальні молодіжні групи» є загальним і досить невизначеним. Акцентуємо, що певна частина неформальних груп є асоціальними і некорисними, тому недоцільною є їх підтримка грантами. Також авторам слід уточнити, хто саме буде визначати і перерозподіляти малі гранти.

7. «зростання частки молодих батьків, які ставлять у пріоритеті виховання дітей розвиток креативності та самостійності більше, ніж дисципліну та слухняність».
Зауважимо, що дисципліна — певний порядок поведінки людей відповідно до норм права і моралі, що склались у суспільстві чи організації, а слухняність батькам є важливим принципом виховного і педагогічного процесу. Згідно Статті 23 Конституції: « Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості». Таким чином, дисципліна має бути пріорітетом у вихованні дитини. Інакше не буде порядку й у її суспільних відносинах. Дитина має знати свої обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується розвиток її особистості, щоб не порушувати права й свободи інших людей.

У висновку можна зазначити, що Рух «Всі разом!» повністю підтримує ініціативу Міністерства щодо розробки державної Стратегії у сфері розвитку молодіжної політики. Разом із тим Рух наполягає на необхідності прибрати спірні та ненаукові термінологічні конструкції, уточнити вищевказані вислови і адаптувати Стратегію відповідно до чинного законодаства України, моральним звичаям і традиційним цінностям українського народу.

ДОЛУЧАЙСЯ ДО ОНЛАЙН ФЛЕШМОБУ #ВсіРазомЗаНародження
25.03.2020

  Громадський рух «Всі разом!» та міжнародний рух #ЗаНародження ініціюють онлайн флешмоб на захист ненароджених дітей. Приєднуйся! Як долучитися до флешмобу? Це займе 2 хвилини вашого часу, а результатом буде врятоване людське життя!

ОНОВЛЕНО РОЗДІЛ САЙТУ «ВСІ РАЗОМ!» ПРО МІСЦЕВІ РАДИ
23.03.2020

Розділ «МІСЦЕВІ РАДИ НА ЗАХИСТ СІМ’Ї І СВОБОДИ» сайту «Всі разом!» доповнено важливою інформацією. На головній сторінці розділу РАДИ оновлено дані щодо кількості рад, які ухвалили Рішення про захист інституції сім’ї. Також створено кнопки для переходу на сторінки із описом та можливістю завантаження двох нових проектів Рішень: про ведення щорічного сімейного фестивалю та про інформаційно-просвітницькі…

Рух «Всі разом!» пропонує місцевим радам два нових рішення щодо сім’ї
20.03.2020

У контексті загроз, що постають перед українським суспільством, вкрай важливо працювати на зміцнення інституту сім’ї в Україні. Згідно з Конституцією України та визнаними Україною міжнародними правовими документами, держава має зобов’язання перед інститутом сім’ї щодо її розвитку та захисту. Інструментом такого захисту є також рішення, ухвалені депутатами місцевих рад всіх рівнів. Рух «Всі разом!» пропонує місцевим…

В РЕЖИМІ ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ ЕКСПЕРТІВ
19.03.2020

19 березня відбулося чергове засідання Кабінету експертів. Враховуючи обмежувальні заходи, які були введені Кабінетом міністрів в рамках загальнонаціонального карантину  – було прийнято рішення провести засідання в режимі онлайн-конференції. Руслан Кухарчук, голова руху “Всі разом!” відкрив чергове засідання Кабінету експертів. Він зазначив, що суспільство переживає особливенаруження, пов’язане із попереджувальними заходами уряду проти поширення коронавірусу в Україні….

ОДЕСА ВТРЕТЄ ЗУСТРІЛА ГЛОБАЛЬНИЙ ЛІДЕРСЬКИЙ САМІТ
17.03.2020

13 березня в Одесі відбувся Глобальний Лідерський Саміт. Подія об’єднала різні християнські церкви та служителів з Одеси, Миколаєва, Києва та Черкас. Учасники навчалися лідерству у найкращих спікерів та експертів. Здобували знання необхідні для ефективного управління та результативної  роботи в команді.  

НАУКОВІ ЕКСПЕРТИ НАН УКРАЇНИ: «РІШЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛРАДИ ЩОДО ЗАХИСТУ СІМ’Ї ВІДПОВІДАЄ ЗАКОНОДАВСТВУ»
11.03.2020

23 травня 2018 року Чернівецька обласна рада ухвалила рішення «Про звернення депутатів щодо захисту інституції сім’ї в Україні». Депутати проголосували за звернення до Президента Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Ради Національної безпеки та оборони України з метою захисту інституції сім’ї, материнства, батьківства, дитинства.

Володимир Медведєв, доктор медичних наук: «Стать прошита на генетичному рівні, а тому не може бути змінена»
25.03.2020

Експерти руху «Всі разом!» аналізують проблематику гендеру і похідних від цього терміну понять. У цьому процесі підготовлено серію інтерв’ю з профільними спеціалістами з галузей медицини, психології, педагогіки, філософії, сексології та юриспруденції. Представляємо Володимира Медведєва. Він – доктор медичних наук, нейрохірург, лауреат премії імені Олександра Богомольця у галузі фізіології та патофізіології НАН України, доцент, співавтор 187-ми наукових…

Святослава Федорець, сімейний психолог, сексолог: «Гендерно нейтральне виховання порушує здоровий розвиток дитини»
17.03.2020

Експерти руху «Всі разом!» аналізують проблематику гендеру і похідних від цього терміну понять. У цьому процесі підготовлено серію інтерв’ю з профільними спеціалістами з галузей медицини, психології, педагогіки, філософії, сексології та юриспруденції. Представляємо Святославу Федорець. Вона – член Асоціації сексологів та сексотерапевтів України. Займається впровадженням статевого виховання. Закінчила з відзнакою магістратуру психологічного факультету Київський університет імені…

Михайло Шевченко, директор інституту сексології та сексуального здоров’я: «Гендер – це маркетинговий хід політичних угрупувань»
10.03.2020

Експерти руху «Всі разом!» аналізують проблематику гендеру і похідних від цього терміну понять. У цьому процесі підготовлено серію інтерв’ю з профільними спеціалістами з галузей медицини, психології, педагогіки, філософії, сексології та юриспруденції. Представляємо Михайла Шевченка, виконавчого директора Національного інституту сексології та сексуального здоров’я, координатора Української Школи сексології. Займається сексологією та психотерапевтичною практикою. Тренер з сексуальної та…

Олена Львова, кандидат юридичних наук: «Гендерна концепція суперечить самій природі права»
04.03.2020

Експерти руху «Всі разом!» аналізують проблематику гендеру і похідних від цього терміну понять. У цьому процесі підготовлено серію інтерв’ю з профільними спеціалістами з галузей медицини, психології, педагогіки, філософії, сексології та юриспруденції. Представляємо Олену Львову. Вона – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доцент кафедри публічного права…

Олеся Горгота, кандидат філософських наук: «Гендерна ідеологія походить від комуністичного руху»
25.02.2020

Експерти руху «Всі разом!» аналізують проблематику гендеру і похідних від цього терміну понять. У цьому процесі підготовлено серію інтерв’ю з профільними спеціалістами з галузей медицини, психології, педагогіки, філософії, сексології та юриспруденції. Представляємо Олесю Горготу. Вона – кандидат філософських наук, директор загальноосвітньої школи. Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там само у 2007…

РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «СІМ’Я ТА ДІТИ: КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЯ 2020»
20.12.2019

РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ «СІМ’Я ТА ДІТИ: КИЇВСЬКА СТРАТЕГІЯ 2020» (м. Київ, 19 грудня 2019 р.)   Ми, учасники круглого столу, дійшли згоди, що Київська стратегія розвитку та підтримки інституту сім’ї повинна відповідати конституційному принципу відповідальності перед Богом, нинішнім та прийдешніми поколіннями, а також будуватися на засадах суспільної моралі та традиційних для України християнських цінностях.

Харків, 2 червня, сімейна хода