Резиденти : Сільське господарство
к.с.н, головний науковий співробітник Українського центру екології ґрунтів
доктор соціальної економіки, засновник Академії Етики та Економіки
Галузі
Регіони